© evw

Bouwprojecten in Langstraat en Mellaertsstraat in het slop

Borgerhout -

Zowel de werf in de Mellaertsstraat waar vroeger samentuin De Wasserette gelegen was, als de werken aan de twee nieuwbouwwoningen in de Langstraat liggen al een hele tijd stil. Door de opgelopen vertraging in de Langstraat, is de vergunning bovendien verlopen.

Elien Van Wynsberghe

In de Langstraat 91 en 99 bouwt AG Vespa, de vastgoedpoot van de stad Antwerpen, twee nieuwbouwwoningen. De twee verkrotte rijhuizen die er eerder stonden, werden afgebroken en de ruwbouwwerken werden opgestart. Maar sindsdien beweegt er niets meer.

Voor de opgelopen vertraging zijn er verschillende redenen, laat AG Vespa weten. “Er werd in eerste instantie geen aannemer gevonden waardoor een nieuw aanbestedingsdossier moest worden opgemaakt”, zegt Yrsa Vermaut van AG Vespa. “Door de werken aan het Moorkensplein (in 2018, red.) liep er een omleiding door de Langstraat, ook voor de bussen van De Lijn. Daardoor mocht de inmiddels gevonden aannemer geen openbaar domein innemen en dus kon de werf niet worden opgestart.”

“In 2020 legde de aannemer de werken stil omwille van de coronalockdown. Na herhaaldelijke waarschuwingen en overlegmomenten waarin geconstateerde fouten werden voorgelegd, werd besloten het contract met aannemer te beëindigen. Dit leidde tot een nieuw aanbestedingsdossier.”

Maar door de opgelopen vertraging is de vergunning voor beide bouwprojecten inmiddels verlopen. “Momenteel wordt onderzocht hoe het dossier best wordt verdergezet. Zodra de beslissing bekend is, wordt die naar de buurt gecommuniceerd.”


 

 © evw

Mellaertsstraat

En ook de werf in de Mellaertsstraat ligt al enkele maanden stil. Daar schort het bij de bouw van de kelder. “Om de kelder voor dit project te bouwen en de aanwezige vervuilde grond te ontgraven, moeten we tijdelijk en plaatselijk de grondwaterspiegel verlagen door middel van een bemaling”, legt Vermaut uit. “Omwille van de historische bodemverontreiniging met vluchtige organische gechloreerde koolwaterstoffen, moet het opgepompte water gezuiverd worden. Er worden daartoe nu de nodige studies en proeven uitgevoerd. We hopen de werken snel weer herop te kunnen starten, na het bouwverlof en na afronding van onderzoek.”

Toekomstbeeld Mellaertsstraat

Toekomstbeeld Mellaertsstraat ©  © Haerynck Vanmeirhaeghe architecten

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio