Willem-Frederik Schiltz ziet in het betrekken van de burgers een hergeboorte van de democratie. © Dirk Kerstens

Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) maakt in pamflet Beton harde analyse over de politiek: “Partijen gedragen zich als stampvoetende kleuter”

Antwerpen -

In het pamflet Beton maakt Open Vld-fractieleider in het Vlaams Parlement Willem-Frederik Schiltz brandhout van de manier waarop vandaag aan politiek wordt gedaan. Een opmerkelijke vaststelling van iemand die er zelf al vijftien jaar deel van uitmaakt. Hij pleit voor minder macht voor de partijen en de regeringen, en meer inspraak voor de burgers. Het klinkt naïef, maar Schiltz beschouwt dit als een compliment.

Sacha Van Wiele

Het Antwerps Open Vld-kopstuk Schiltz draait al in de inleiding niet rond de pot over zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij erkent dat hij net zoals de volledige politieke klasse in gebreke is gebleven.

 © rr

Daarna volgt een scherpe analyse. Bij het lezen van het pamflet zou de lezer bijna vergeten dat hier een lid van een meerderheidspartij aan het woord is. Zo verwijt hij de politiek en de beleidsmaker van uitstelgedrag rond onder meer klimaatbeleid en in het energiedebat. “Met een blik op de peilingen en toegeknepen billen blijven we essentiële hervormingen voor ons uitschuiven”, schrijft Schiltz.

De burger krijgt niet de kwaliteitsvolle dienstverlening waar het voor betaalt. Het gaat hier onder meer over onderwijs en openbaar vervoer. “We hebben in dit land macht en budgetten breed uitgesmeerd met intussen al zes staatshervormingen”, schrijft Schiltz. “Bij geen van die staatshervormingen stond efficiëntie van het beleid echt voorop.”

Verkleutering

Het scherpst is hij nog voor de politieke wereld. Partijen zijn opbodpartijen, die volgens hem niet op zoek zijn naar oplossingen, maar problemen opzoeken of ze zelf verzinnen. Daarbij gaan ze voorbij aan de volwassenheid en intelligentie van de burger. “Het is de systematische onderschatting van de burger, het behandelen van de burger als een kind, die aan de basis ligt van – excusez le mot – de verkleutering van de politiek. Met als gevolg dat de politieke partijen zich op den duur dan maar zijn gaan gedragen als een stampvoetende kleuter bij de kassa van de supermarkt”, stelt Schiltz vast.

Dit gedrag zorgt volgens Schiltz dat partijen zich steeds ruimere partijfinanciering toe-eigenen. De partij is als organisatie het doel geworden en niet langer een middel tot een doel. Zet daarnaast nog eens de ruime kabinetten van ministers en samen met de partijvoorzitters zijn ze machtiger dan parlementsleden. “Dat er iets aan die parlementaire controle schort, is intussen wel duidelijk”, concludeert Schiltz. Hij spreek van een gebetonneerde democratie.

Stokpaardjes

Dat het op dit moment eufemistisch gezegd niet zo goed gaat met Open Vld is voor Schiltz mogelijk een opportuniteit om met zijn alternatief te komen. Hij grijpt terug naar zijn stokpaardjes.

Parlementsleden horen op regelmatige basis verantwoording af te leggen voor hun kiezers en dus niet alleen tijdens verkiezingen. Beleid maken is niet het alleenrecht van verkozenen, maar moet ook vorm worden gegeven door burgers via doorgedreven inspraak en transparantie. “Als we de deuren van de politiek willen opengooien en de macht echt willen delen, met onze burgers, moet de politicus een ‘curator van ideeën’ worden. Niet het eigen grote gelijk of het gezwollen ego moet primeren, maar de mogelijkheid om de juiste kennis en expertise bij elkaar te brengen”, aldus Schiltz.

Door vertrouwen te geven aan de burger zou volgens Schiltz een hergeboorte van de democratie mogelijk zijn. “Noem me maar naïef. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat dat de intentie was waarmee bijna elke verkozene ooit in de politiek stapte: dat we onze bijdrage willen leveren aan het creëren van een betere toekomst.”, aldus Schiltz.

Info: Pamflet Beton van Willem-Frederik Schiltz

Vastgoed

Jobs in de regio