Het havenplein zoals internationale toppers Christian Rapp en Bas Smets het zullen vormgeven. 

Het havenplein zoals internationale toppers Christian Rapp en Bas Smets het zullen vormgeven. © Triple Living

Schepencollege verleent vergunning voor 84 nieuwe woningen bij brug 14: toppers Rapp en Smets mogen stempel drukken op Havenplein

Schoten -

Triple Living, bekend van onder meer Nieuw Zuid en de Slachthuissite in Antwerpen, mag op en rond het Havenplein bij brug 14 zeventig appartementen en veertien huizen bouwen. Het schepencollege verleende een vergunning, maar koppelde heel wat voorwaarden aan dit ambitieuze project van dorpsvernieuwing. De bouwwerken starten begin volgend jaar.

Jan Auman

Schepen van Ruimtelijke Ordening Paul De Swaef (N-VA) staat volledig achter de beslissing. “Na 25 jaar en veel vruchteloze pogingen om van het Havenplein iets te maken, ligt de strategisch gelegen site er nog altijd bij als een volledig gebetonneerde lelijke vlakte. Het nu aanvaarde voorstel van Triple Living is een meerwaarde voor zowel de buurt, ruimere omgeving als hele gemeente Schoten.”

Landschapsarchitect Bas Smets

Landschapsarchitect Bas Smets © FRED DEBROC

De Swaef wijst op de vergroening van het voormalige fabrieksterrein rond de jachthaven, die in functie blijft en geherwaardeerd wordt. Triple Living hees de gereputeerde landschapsarchitect Bas Smets uit Tervuren, maar met kantoor in Brussel, mee aan boord. Die haalde zopas nog het nieuws omdat hij van de stad Parijs en na een internationale wedstrijd de omgeving van de gerestaureerde kathedraal Notre-Dame mag heraanleggen. Smets zal straks dus ook in Schoten zijn stempel drukken.

“76% van de beschikbare en nu troosteloze verharde 16.000 vierkante meter worden door Smets groen ingevuld dankzij struiken, hagen en meer dan honderd bomen”, toont De Swaef enkele impressies. “Een andere klepper zorgt voor het bouwkundig luik: de Duitse architect Christian Rapp, die door de stad Antwerpen ook werd ingehaald als stadsbouwmeester. Hij heeft onder meer een publiek plein ingetekend met waterfonteintjes en horeca. Verder zijn een boomgaard, dreef met bomen vanuit de Villerslei en een mooi publiek park langs het water voorzien. Families zullen er kunnen picknicken en kinderen spelen.”

67 bladzijden met voorwaarden

De Swaef weet na de bewonersvergadering van begin dit jaar en na ontvangst van 43 officieel ingediende bezwaren dat niet iedereen in Schoten even enthousiast is over de nu verankerde toekomst van het Havenplein. Meer schaduw voor de tuinen van de aangrenzende Heikantstraat, schrik voor wateroverlast door het omleggen van beken, de vrees voor verstedelijking en vooral de verkeer- en parkeerdruk die volgens nogal wat bewoners van de wijk Donk naar een onaanvaardbaar niveau zullen stijgen.

Schepen Paul De Swaef en architect Christian Rapp eerder dit jaar op de buurtvergadering georganiseerd door wijkvereniging Donk.

Schepen Paul De Swaef en architect Christian Rapp eerder dit jaar op de buurtvergadering georganiseerd door wijkvereniging Donk. © JAA

“Onze stedenbouwkundigen hebben dit dossier van naaldje tot draadje uitgeplozen en hebben gewaakt over het algemeen belang van Schoten. Aan deze beslissing waarvoor de besluitvorming alleen al zes maanden in beslag heeft genomen, gaat een proces van twee jaar inspraak vooraf. De vergunning bevat een bundel van liefst 67 bladzijden met allerlei technische voorwaarden, gestoeld op de negen ingewonnen externe adviezen van betrokken overheden en de vijf rapporten van gemeentelijke organen. We zijn echt niet over één nacht ijs gegaan”, verzekert De Swaef.

Dat de vermeende hoogbouw een trendbreuk zou betekenen voor randgemeente Schoten, spreekt de schepen tegen. “Gebouwen met drie, vier en vijf verdiepingen vind je op veel meer plekken in het centrum en de wijk Sint-Filippus. Denk maar aan de nog veel hogere flats in de Ridder Walter van Havrelaan. Vijf hoog is geen woontoren hé. De hoogste gebouwen komen trouwens bewust het dichtst bij het water te staan. Dit wordt een goed uitgekiende mix van een- en meergezinswoningen, waarvan 20% zelfs voor een brede groep betaalbare huizen zullen zijn”, stelt De Swaef.

Het overzicht van hoe de omgeving tussen kanaal, Heikantstraat, Villerslei en jachthaven heringericht wordt. 76% va de oppervlakte krijgt een groene invulling.

Het overzicht van hoe de omgeving tussen kanaal, Heikantstraat, Villerslei en jachthaven heringericht wordt. 76% va de oppervlakte krijgt een groene invulling. © Triple Living

Parkeerdruk

Heel concreet komen verspreid over drie gebouwen zeventig appartementen. Achteraan tegen de Heikantstraat zijn veertien grondgebonden woningen voorzien met tuin. Daarnaast heeft Triple Living nu ook een vergunning voor twee horecazaken, één extra handelspand en één kantoor aan het Havenplein. Ondergronds zijn 126 parkeerplaatsen voor bewoners en 34 voor bezoekers, waarvan er veertien bovengronds aangelegd worden. Daarnaast kunnen er 331 fietsen gestald worden.

De gemeente lijkt zelf toch te twijfelen over het feit of dat aanbod parkeerplaatsen zal volstaan. “Daarom hopen we binnenkort in zee te kunnen gaan met één van de kandidaten die zich hebben aangemeld om een extra publiek parkeerterrein in te richten in de directe nabijheid van het Havenplein. Daar zal bijkomend plaats zijn voor vijftig voertuigen”, kondigt schepen De Swaef aan.

Trage groeier

De Swaef ziet de ontwikkeling van het Havenplein als maatschappelijk noodzakelijk om Schoten op langere termijn leefbaar te houden. “Met het toenemend aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen gekoppeld aan de natuurlijke groei van onze bevolking, dreigen we met het huidige aanbod woningen tegen 2035 in de problemen te komen.”

“Tegen dan zouden we 1.200 wooneenheden bij moeten creëren of 7,5% meer ten opzichte van het huidig contingent. De jongste jaren waren wij de traagste groeier in de Antwerpse regio. Dat is nefast, onder meer voor de Schotenaren wier kinderen later ook in onze gemeente willen wonen. Onze doelstelling is dan ook om bestaande woongebieden zoals het Havenplein optimaal te benutten.”

Architect Christian Rapp met de maquette voor het havenplein in Schoten.

Architect Christian Rapp met de maquette voor het havenplein in Schoten. © JAA


 

 © Triple Living


 

 © Triple Living


 

 © Triple Living

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio