© RTV

Willebroek wil samenscholingsverbod niet verlengen, maar privébewakingsfirma inschakelen

Willebroek -

Het samenscholingsverbod dat eind mei werd afgekondigd voor enkele plaatsen in het centrum van Willebroek wordt niet verlengd. Dat voorstel werd dinsdag op de gemeenteraad voorgelegd. De politie en de gemeente gaan wel tijdelijk samenwerken met een privébewakingsdienst om de orde te handhaven. Na de gemeenteraad bleek dat er op het moment van de stemming iemand van de meerderheid even uit de zaal was, waardoor er dertien stemmen voor en dertien tegen waren. Daardoor is het punt dus uiteindelijk niet goedgekeurd.

Ward Bosmans

Ondanks het samenscholingsverbod voor enkele straten in het centrum van Willebroek moest de politie binnen de perimeter toch verschillende interventies doen de afgelopen maand. Volgens korpschef Yves Bogaerts waren er achttien interventies zonder een proces-verbaal. Meestal bleef het bij een mondelinge waarschuwing, maar er waren ook veertien interventies waarbij wel een proces-verbaal werd opgesteld. Vijf keer ging het om een GAS-boete en negen keer over gerechtelijke processen-verbaal als gevolg van onder andere opzettelijke beschadigingen of vernielingen, lichte gewelddaden en vechtpartijen.

Incidenten

Ook op andere plaatsen in het centrum van Willebroek werden de laatste weken de openbare rust en veiligheid ernstig verstoord door jongeren en jongvolwassenen. Meestal ging het om nachtlawaai, vechtpartijen en agressie, vandalisme en incidenten met passanten. Naar aanleiding van de aanhoudende openbare ordeverstoring werd de zichtbare en niet-zichtbare aanwezigheid van de politie in het centrum van Willebroek verhoogd. Er werd ook sterk ingezet op beeldvorming waardoor een grote groep amokmakers kon geïdentificeerd worden. Dat resulteerde in enkele aanhoudingen en bestuurlijke maatregelen zoals een plaatsverbod.

Er werden 134 personen geïdentificeerd die betrokken waren bij verschillende feiten. Van hen waren er 33 minderjarig en zestig jongvolwassenen (geboren na 2000). 38 jongeren behoren volgens de politie tot de harde kern, omdat ze minstens driemaal betrokken waren bij incidenten.

De politie gaf het advies om het samenscholingsverbod niet te verlengen, maar blijft de verhoogde aanwezigheid wel aanhouden en zet maximaal in op identificaties van jongeren. Zo kan de burgemeester gerichte individuele maatregelen nemen indien dat nodig zou zijn.

Structureel plan

Om ook in de zomerperiode maximaal toezicht te kunnen houden op de overlastplaatsen in het centrum van Willebroek wil de politie samenwerken met een privébewakingsfirma. “Het is een mogelijkheid die in de wet voorzien is”, zegt burgemeester Bevers (N-VA). “We zullen de bewakingsagenten tijdelijk inzetten tot we ons structureel plan kunnen uitrollen om overlast in de toekomst zo veel mogelijk te vermijden. Daarvoor zitten we samen met verschillende partners, zoals de jeugddienst, de dienst samenleven en de dienst integrale veiligheid.”

Vanuit de oppositie kwam zware kritiek op deze aanpak. Volgens onafhankelijk raadslid Kevin Eeraerts zal de inzet van een bewakingsfirma de situatie alleen maar verergeren. “Bovendien kunnen ze eigenlijk niets doen omdat ze geen gerechtelijke bevoegdheden hebben.” Ook CD&V gelooft niet in de aanpak. “Dit zal als een rode lap op een stier werken”, zegt fractieleider Gert Boey. Volgens Vooruit heeft de politie middelen genoeg om dit zelf te doen. “Met 201 euro per inwoner per jaar heeft Willebroek een van de hoogste veiligheidsbudgetten uit de regio”, zegt Marc De Laet (Vooruit). Onafhankelijk raadslid Rudi Kennes vindt dat het de corebusiness van de overheid is om burgers te beschermen. “Men moet daar geen ‘cowboys’ voor inschakelen.”

De burgemeester neemt naar eigen zeggen zijn verantwoordelijkheid

De burgemeester neemt naar eigen zeggen zijn verantwoordelijkheid © rr

Actie

Burgemeester Eddy Bevers wuift de verwijten weg. “We ondernemen actie. Dat is de vraag van de Willebroekenaars. Als burgemeester neem ik mijn verantwoordelijkheid. De fusie van de politiezone geeft ons mogelijkheden die we vroeger niet hadden. Bovendien kost ons dit geen extra geld. De inzet van de bewakingsfirma wordt opgenomen in het budget voor de politie. Dit is een overgangsmaatregel naar een meer structurele preventieve aanpak door de gemeente.”

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio