Abortustegenstanders voeren protest tegen een abortuskliniek in California. 

Abortustegenstanders voeren protest tegen een abortuskliniek in California. ©  AP

“Meer dan 150.000 extra baby’s en 18.000 bijkomende vroeggeboorten door afschaffing Roe v. Wade”

Meer dan 150.000 extra baby’s die jaarlijks geboren zullen worden. Dat zou het gevolg kunnen zijn van het afschaffen van Roe v. Wade door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Daardoor zal in heel wat staten abortus stevig of helemaal aan banden gelegd worden. Het nieuwe rapport voorspelt ook 18.000 bijkomende vroeggeboorten, die een hoog risico inhouden voor moeder en kind.

joroBron: ABC News

Het rapport komt van gezondheids-adviesbureau Sg2, dat cijfers van het federale gezondheidsagentschap CDC en onderzoeksgroep Guttmacher Institute. Daaruit concluderen de onderzoekers dat er elk jaar 150.500 tot 159.700 nieuwe borelingen in de VS zullen zijn, die er niet zouden zijn als de nieuwe abortusrestricties niet van kracht zouden zijn. De onderzoekers voorspellen dat er al vanaf de tweede helft van dit jaar een effect merkbaar zal zijn. Deze predicties worden voorlopig nog niet bevestigd door andere studies.

Naast de algemene toename van het aantal geboorten, voorspelt het rapport dat er een groter aantal geboorten zal zijn die een hoger zorgniveau vereisen, tussen 18.400 en 19.600 per jaar. Van hen wordt verwacht dat 17.300 tot 18.400 te vroeg geboren baby’s zijn, waaronder ongeveer 5.400 prematuren, baby’s die al na 34 weken zwangerschap of eerder ter wereld komen.

Toename sterftecijfers

Premature baby’s lopen een groter risico op problemen met voeding, ademhaling, zicht en gehoor, evenals gedragsproblemen. Tot de groep van het hogere zorgniveau behoren ook 1.500 tot 1.600 zuigelingen geboren met aangeboren afwijkingen zoals het syndroom van Down of hartafwijkingen.

Bovendien schat het rapport dat er een toename zal zijn van zowel de moeder- als de neonatale sterftecijfers, vooral onder groepen met traditioneel minder toegang tot prenatale zorg, zoals zwarte vrouwen.

Adviesbureau Sg2 verwacht dan ook dat in staten waar abortus aan banden wordt gelegd, artsen in ziekenhuizen, klinieken en andere diensten zich moeten voorbereiden op de toename van het aantal geboorten en de toename van meer baby’s die meer zorg nodig hebben.

Dalende geboortecijfers

Naar schatting hebben in 2019, het jaar van de meest recente cijfers, ongeveer 808.000 tot 862.000 abortussen plaatsgevonden, waarvan 60% in zogenaamde “beschermde” staten, waar de toegang tot abortus weinig gevaar loopt te worden beperkt.

De geboortecijfers in de Verenigde Staten zijn sinds de Grote Recessie van 2008-09 aan het dalen en die tendens werd alleen maar versterkt door de Covid-19-pandemie.

LEES OOK. Klopjacht op abortus is nu al geopend in VS, en de ene staat lijkt nog verder te willen gaan dan de andere

Vastgoed

Jobs in de regio