Penningmeester Lieve Bellens en voorzitter Benny Marissens van het Davidsfonds Lint. © Filip Spoelders

Davidsfonds, Durendaal en Fotoclub: drie Lintse verenigingen beleven een jubileumjaar maar zoeken naar nieuwe leden

Lint -

Met 90 jaar Davidsfonds, 75 jaar Toneelkring Durendaal en 65 jaar Fotoclub Lint vieren drie verenigingen dit jaar een jubileum. Samen zorgen ze voor een flink aanbod in de gemeente, al is nieuw bloed welkom.

Filip Spoelders

Het Davidsfonds Lint werd in 1932 als eerste van de drie opgericht. Nadien volgden de twee andere verenigingen die in de schoot van het Davidsfonds ontstonden. Benny Marissens is sinds 21 jaar bestuurslid bij het Davidsfonds waarvan de laatste vijftien jaar als voorzitter. Ook is hij penningmeester bij Durendaal.

“Onze afdeling van het Davidsfonds is ontstaan nadat enkele Lintenaren bij elkaar waren gekomen. Ze wilden gebruikmaken van de feestzaal van de meisjesschool, maar dit mocht niet van de toenmalige pastoor. In het verslag van de vergadering staat dat hij dit formeel weigerde omdat deze zaal enkel mocht worden afgestaan voor katholieke sociale werken”, vertelt Benny.

Culturele mix

Tot nu biedt de vereniging een culturele mix van uitstappen en voorstellingen aan. “We doen iedere keer mee aan de nationale evenementen van het Davidsfonds. Onder andere actrice Lea Couzin was tot vorig jaar zeer actief. We hebben momenteel een honderdtal gezinnen als lid, maar we komen van tweehonderd. Net zoals bij vele andere verenigingen mogen jongere leden zich altijd aanmelden.”

Hetzelfde geldt voor Toneelkring Durendaal. “Begin deze eeuw telden we zo’n vijftig leden. Hiermee brachten we twee voorstellingen en nog eens een wagenspel tijdens Suikeren Zondag. Daarnaast hadden we een jongerenafdeling: Fantje. Met de vijftien huidige leden mikken we op één productie per jaar. Het is moeilijk om mensen blijvend te engageren. De Fotoclub heeft nog maar een lid of vier, al vergaderen zij nog geregeld.”

In 1983 speelde Durendaal Waar de ster bleef stille staan. © RR

In 1982 werd vanuit het Davidsfonds en Durendaal de vzw Roeland opgericht. “We kregen de voormalige zaal Prins Albert van Lucienne Ceulemans. Gedurende negen jaar hebben we de zaal verbouwd tot zaal Roeland. Zo hebben we met Durendaal geregeld toneelstukken gespeeld terwijl de brandweer voor de deur stond. De zaal was namelijk nog niet in orde met de brandveiligheid maar we kregen wel toestemming om te spelen.” Ondertussen is de zaal eigendom van de gemeente.

Geïnteresseerden zijn altijd welkom om zich aan te sluiten bij Davidsfonds Lint en Durendaal.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners