© ATV

Groen begint petitie tegen plannen Moorkensplein: “Deze top-downaanpak is niet meer van deze tijd”

Borgerhout -

Groen Borgerhout lanceert een petitie tegen de plannen voor de verdere ontwikkeling van het Moorkensplein. De partij vraagt ook dat er een nieuw onderzoek wordt gevoerd naar andere oplossingen voor de huisvesting van de bibliotheek en de kinderopvang. “Er is geen draagvlak voor de huidige plannen”, zegt districtsburgemeester Marij Preneel (Groen).

Elien Van Wynsberghe

Na verschillende jaren van radiostilte pikt het stadsbestuur de draad weer op voor de verdere ontwikkeling van het Moorkensplein. Het gaat dan over het stuk ter hoogte van het politiegebouw en het ruime binnengebied tussen de Maréestraat, de Langstraat, de Bakkerstraat en een stukje Mellaertsstraat.

De contouren voor die ontwikkeling werden recent bepaald en daaruit blijkt dat het Moorkenspark, een park van 8.000 m² zoals uitgetekend onder het vorige stadsbestuur, er niet komt. Wel komt er een groene zone van 2.000 m² en een nieuwbouw waarin zowel een bibliotheek, extra kinderopvangplaatsen en het Huis van het Kind onderdak krijgen.

Die plannen stuiten heel wat buurtbewoners tegen de borst. Zij hoopten al die tijd dat het park er alsnog zou komen. Ook Groen Borgerhout spreekt zich nu uit tegen de plannen. “Het grote verlies aan potentieel open groene ruimte baart ons zorgen”, aldus districtsraadslid Anneleen Lauwers (Groen) maandagavond tijdens de districtsraad. “Oud-Borgerhout is een van de dichtstbevolkte delen van Antwerpen. Deze buurt schreeuwt om meer groene, publieke ruimte. In de plaats van een openbaar park, kiest men voor gesloten bebouwing en een binnentuin.”

“Het klopt dat Borgerhout nood heeft aan kinderopvang en een eigen bibliotheek”, vervolgt Lauwers. “Maar wie een beetje moeite doet en goed rondkijkt, vindt andere panden die ook geschikt zouden kunnen zijn.”

Niet van deze tijd

De partij vraagt daarom dat AG Vespa, de vastgoedpoot van de stad, een nieuw onderzoek start naar mogelijke andere oplossingen voor de huisvesting van de drie stedelijke diensten. “In de raadscommissie dit najaar zullen we aan AG Vespa een overzicht vragen van alle leegstaande panden in een straal van vijfhonderd meter rondom het Moorkensplein”, zegt districtsburgemeester Marij Preneel (Groen).

De partij is ook met een petitie gestart tegen de plannen. “En in een formele brief gericht aan het college zullen we duidelijk maken dat we niet blij zijn met deze plannen. Voor de vakantie willen we nog een duidelijk signaal geven”, aldus Preneel. “Het is verbazingwekkend hoe hier gewerkt wordt. Waar in 2010 nog een heel traject met de buurt werd doorlopen, gebeurt nu alles top down. Dit is een werkwijze uit de jaren 80, dit is niet meer van deze tijd.”

Bovendien is het duidelijk dat er in de buurt maar weinig animo is voor de plannen die op tafel liggen, meent Preneel. “Wij vragen dan ook dat we opnieuw rond de tafel kunnen zitten, dat er opnieuw wordt nagedacht over de invulling van deze site. Zowel de buurtbewoners als het districtscollege moeten échte inspraak krijgen in projecten die een weerslag hebben op de leefkwaliteit. Deze unieke kans op open ruimte in Oud-Borgerhout mogen we niet verprutsen.”

 

 © Dirk Kerstens

Aangeboden door onze partners