Het gemeentebestuur wil de eeuwenoude vijver in het beoogde gebied behouden. 

Het gemeentebestuur wil de eeuwenoude vijver in het beoogde gebied behouden. © jw

Discussie over verkaveling en bouwproject in wijk Buerstede zwelt aan

Aartselaar -

De mogelijke verkaveling van Buerstedelei 35 deed de emoties in gemeenteraad opnieuw fel oplaaien. In de discussie over de overdracht van de vijver in het gebied toonde oppositieraadslid Glenn Anné (Open Vld) zich een tegenstander van de plannen.

Jef Wijckmans

Het schepencollege had een punt geagendeerd dat van de overdracht van een eeuwenoude vijver en enkele aan te leggen trage wegen op het terrein van de Buerstedelei 35 openbaar domein zou maken. Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) putte zich in het verleden uit om tekst en uitleg bij de plannen te geven.

Maandag kon ze door corona in de gemeenteraad niet aanwezig zijn. Ze werd voor de uitleg vervangen door de stedenbouwkundig ambtenaar. Het kon de gemoederen niet bedaren.

Het beoogde terrein ligt in het ruim 6.500 vierkante meter groene gebied in de meest westelijke wijk van de gemeente. Het schepencollege wil het terrein laten opdelen in een ruimte voor wonen met een publiek toegankelijk parkje.

Kop van Jut

Tegenstanders lanceerden een affichecampagne.

Tegenstanders lanceerden een affichecampagne. © jw

Vier jaar geleden werd een projectnota goedgekeurd en gaf het gemeentebestuur Igean de opdracht om het terrein aan te kopen. Hiervoor werd door een projectontwikkelaar een voorstel ingediend waar in de buurt nogal wat tegenstand voor was.

Wat origineel een dossier van veertien woningen was, werd na aankoop van extra terreinen in de buurt uitgebreid tot 28 wooneenheden waarvan sommige vier bouwlagen hoog reikten. Zwarte vlaggen en affiches, waarbij burgemeester Sophie De Wit (N-VA) kop van jut is, tonen het ongenoegen van velen.

Tijdens een eerdere wijkvergadering kreeg de burgemeester de volle laag. De plannen verdelen ook de wijk waar de diehards een apart actiecomité hebben opgericht.

Oppositieraadslid Glenn Anné herhaalde hun opmerkingen in de raad. “De vele affiches, de zwarte vlaggen en de verschillende petities met in totaal meer dan zeshonderd handtekeningen bewijzen dat dit dossier de draagkracht van de buurt overschrijdt”, argumenteerde hij.

Een aantal buren plaatste zwarte vlaggen in de voortuin.

Een aantal buren plaatste zwarte vlaggen in de voortuin. © jw

Omdat het echte verkavelingsdossier nog niet door het schepencollege werd behandeld, kon en wou schepen Lambrecht (N-VA) er geen uitspraak over doen. “Het gaat nu puur om de vijver en enkele voetwegen. Later zullen we de plannen zelf bekijken en in de gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen.”

Respectloos

Onafhankelijk gemeenteraadslid Marijke Vandebroeck omschreef het gedrag van sommigen in de wijk Buerstede, waar ze 25 jaar lang woonde, als respectloos. “Mijn zorg nu is: als die verkaveling er toch zou komen, wordt de vijver dan met een afsluiting omringd om mogelijke ongevallen met kinderen te beletten? De rest doet er voorlopig niet toe.”

Het punt werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

Aangeboden door onze partners

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Jobs in de regio