Er werd een alternatieve locatie gevonden voor de Toots Thielemans Boulevard.

Er werd een alternatieve locatie gevonden voor de Toots Thielemans Boulevard. © Joris Herregods

Dam wordt dan toch geen Toots Thielemans Boulevard, gemeente vindt alternatief

Sint-Amands -

Maandagavond besliste de gemeenteraad om de procedure voor de straatnaamwijziging van de Dam naar Toots Thielemans Boulevard stop te zetten. Er werd meteen een alternatieve locatie voorgesteld in de vorm van de Sint-Amandusdreef. In januari keurde de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands een principebeslissing goed om een gedeelte van de Dam in Sint-Amands om te dopen tot Toots Thielemans Boulevard. Al snel bleek echter dat er geen algemeen draagvlak was, en ook het advies van de vrijetijdsraad was eerder neutraal.

Ward Bosmans

Het voorstel om een klein gedeelte van de Dam van naam te veranderen naar Toots Thielemans Boulevard kwam van enkele inwoners van Sint-Amands. In Sint-Amands en een aantal omliggende dorpskernen bestaat namelijk een muziekroute, de Schelde Internationale Muziekstroomroute (SIM). Een steegje, een dreef of een pleintje met een pittoreske uitstraling kregen de afgelopen jaren officieus de naam van een bekende muzikant. Het initiatief kwam van Simon Ielegems en Franske Comhaire. Zo kreeg ook Toots Thielemans zijn eigen boulevard op een klein stukje van de Dam in Sint-Amands. Hij was zelfs de eerste van de SIM-route en kwam die in 2003 persoonlijk inhuldigen.

Op de Dam blijft alles zoals het was.

Op de Dam blijft alles zoals het was. © Joris Herregods

Huldebetoon

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van wijlen Toots Thielemans in april van dit jaar, werd aan de gemeente Puurs-Sint-Amands de vraag gesteld om de Toots Thielemans Boulevard te erkennen als officiële straatnaam. Volgens de indieners van het voorstel zou dat een hulde zijn aan zijn muzikale verdiensten en aan zijn persoon. Na de principiële goedkeuring door de gemeenteraad volgde er een openbaar onderzoek. Het voorstel zorgde echter voor verdeeldheid in Sint-Amands. Er kwamen heel wat bezwaarschriften binnen, maar ook berichten van mensen die de naamsverandering steunden. In de procedure was ook voorzien dat de vrijetijdsraad een advies zou geven. Dat was eerder neutraal. Na onderzoek en overleg met de buren werd daarom beslist om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie. De lopende procedure werd stopgezet.Harry Van San, die in dat stukje van de Dam woont en fel gekant was tegen de naamswijziging, is tevreden met de beslissing. “We zijn opgelucht dat alles blijft zoals het is. Daarnaast zijn we zeer tevreden dat de gemeente naar ons geluisterd heeft en oog had voor de geschiedenis van onze straat. Zoals eerder al gezegd, hebben wij uiteraard niets tegen baron Toots Thielemans. Ik vernam dat de gemeente een alternatieve locatie gevonden heeft. Ik wens de initiatiefnemers van de naamsverandering dan ook oprecht veel succes”, zegt Van San.

Ontgoocheld

Simon Ielegems, een van de mensen die ijverde voor de naamsverandering, vindt de beslissing jammer. “Mensen blijven te vaak onder hun kerktoren zitten. Ik wil ook dat de Dam de Dam blijft, maar anderzijds is Toots Thielemans toch iemand die overal ter wereld zijn sporen heeft nagelaten. Waarom dan niet in Sint-Amands? Er was veel heisa op de sociale media, maar toch ondervond ik ook heel veel steun. Ik ben ook tevreden dat de gemeente mijn initiatief heeft gevolgd. Natuurlijk ben ik ontgoocheld door de beslissing, maar ik ben een vredelievende mens. Ik vond dat de Amandusdreef het enige mogelijke alternatief was. Ik ben blij dat het restaurant dat er gevestigd is geen bezwaar maakt tegen de naamsverandering. Maar emotioneel gezien blijft de Toots Thielemans Boulevard voor mij in de Dam.”

Als nieuwe locatie stelt de gemeente voor om de straatnaam Amandusdreef te wijzigen naar Toots Thielemans Boulevard. De Amandusdreef loopt naast de Schelde en ligt ook vlak bij de Dam. Buiten een horecazaak staan er geen woningen in de Amandusdreef. Er start nu een nieuwe procedure die uiteindelijk moet leiden tot de naamswijziging. “Geef toe, de Amandusdreef lijkt veel meer op een boulevard dan ons smalle straatje. Bovendien grenst de Amandusdreef aan de Dam”, zegt Harry Van San.

Holderdebolder

Het punt over de Toots Thielemans Boulevard werd bij hoogdringendheid toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van maandag. Dat was niet naar de zin van de oppositie. Fractieleider Jan Van Camp (N-VA) vond het niet kunnen dat de vraag slechts drie dagen voor de gemeenteraad werd gesteld. “Dat geeft ons niet de tijd om dit ten gronde te bekijken. Wij vinden bovendien de naamsverandering van de Amandusdreef naar Toots Thielemans Boulevard een slecht idee. Het is de enige straat die refereert naar de patroonheilige van Sint-Amands. Of is dit de eerste stap naar de ontchristelijking van CD&V?”, voegde hij er ironisch aan toe. “Wij vinden het jammer dat de gemeente destijds is meegegaan in dit verhaal. Dat er nu holderdebolder voor een alternatieve locatie wordt gekozen, is tekenend.”

Volgens burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) werd de procedure nauwgezet gevolgd en werden alle belanghebbenden geraadpleegd. “Omdat er duidelijk geen draagvlak is blijft alles zoals het is op de Dam.”

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio