© ATV

Gemeente wil boeren niet kwijt en ondertekent gezamenlijk advies over ontwerp-stikstofakkoord

Zoersel -

De burgemeester en schepenen van Zoersel ondertekenden samen met de lokale boeren een advies gericht aan de Vlaamse regering over het stikstofakkoord. “We hebben acht familiale landbouwbedrijven op ons grondgebied”, zegt schepen Luc Kennis (CD&V), “waarvan geen enkele piekbelaster. En toch is ook de impact van het akkoord voor onze boeren groot. Op deze manier geven wij een duidelijk signaal dat we absoluut willen dat onze landbouwers een toekomst behouden in Zoersel.”

Kristin Matthyssen

De gezamenlijke tekst die tot stand kwam na overleg met de landbouwers en belangenorganisaties, maar ook met actoren als Bond Beter Leefmilieu, wordt dinsdag nog ter ondertekening voorgelegd aan de gemeenteraad. Normaal mag dit geen probleem vormen, want oppositiepartijen Vlaams Belang en H-Eerlijk Zoersel drongen aan op een krachtig signaal.

Het advies zal samen met de 27 bezwaarschriften van burgers die binnenkwamen tijdens het openbaar onderzoek dat op 17 juni afliep, aan de Vlaamse regering afgegeven worden. 27 bezwaren is eigenlijk niet zo veel, “maar dat komt omdat het ontwerp-PAS en het ontwerp plan-MER heel technische materie is, moeilijk te vatten is voor een gewone burger. Daarom zijn wij blij dat onze eigen landbouwers ons uitleg hebben gegeven over wat het nakend stikstofakkoord voor hún bedrijven betekent”, zegt Kennis.

Ferre Aerts (24) en Senne Bastiaensen (20), de jongste landbouwers van Zoersel. 

Ferre Aerts (24) en Senne Bastiaensen (20), de jongste landbouwers van Zoersel. ©  kristin matthyssen

Dat het gemeentebestuur dit doet, is opmerkelijk, met een coalitie waarin naast Groen ook alle partijen zitten van de Vlaamse regering. En met een burgemeester uit de partij van Zuhal Demir. “Klopt, maar niemand, ook onze boeren niet, zijn tegen stikstofreductie”, zegt burgemeester Verstreken (N-VA). “Alleen willen wij hen op lokaal vlak ondersteunen. Zoersel is een landbouwgemeente. Diezelfde landbouw heeft ons landschap vormgegeven. We willen dat onze acht landbouwbedrijven, geen fabrieken maar gewone familiale bedrijven, een toekomst in Zoersel blijven behouden. Daarom dringen wij in ons advies onder meer aan op het verder ontwikkelen van innovatieve technieken voor kleinschalige bedrijven.”

Natuurgebieden

Zoersel telt vooral melkveebedrijven en één vleesveebedrijf. Vijf van die boerderijen liggen op het gehucht Einhoven. “Een van de problemen in Zoersel is dat onze bedrijven dichtbij natuurgebieden liggen die onder de habitatrichtlijnen vallen. Tegen 2025 moeten ze al 15% minder stikstof uitstoten en vanaf 2028 mag er niet meer bemest worden op de akkers en velden in de buurt van die natuurgebieden”, zeggen Jef en Jan Verheyen, die melkveebedrijf Den Achtersten Dries hebben op Einhoven.

Luc Kennis, Liesbeth Verstreken, Katrien Schryvers en de rest van het college. 

Luc Kennis, Liesbeth Verstreken, Katrien Schryvers en de rest van het college. ©  kma

Werner Aerts (53) heeft hoeveslagerij ’t Zwarthof. Zijn zoon Ferre (24) stapte dit jaar mee in het bedrijf. “Onze stallen zijn berekend op een aantal dieren, ook voor de afbetalingen aan de bank. 15% reductie van stikstof, betekent 15% minder dieren. Op de duur klopt de rekening niet meer.” Ferre wil graag het bedrijf verder zetten. “Maar als het zo doorgaat, kan er eigenlijk slechts één persoon zijn kost verdienen, en zou ik of mijn vader eruit moeten stappen. Terwijl je een bedrijf als ’t Zwarthof niet in je eentje kan runnen.”

Nieuwe bossen

Marcel en Hans Cools storen zich dat er almaar natuurgebied bijkomt, ten koste van landbouwgrond, die schaarser en duurder wordt. “In het Heiblok werd zogezegd een bos geplant, dus nieuwe natuur gecreeërd. Maar dat is geen natuurgebied, dat is landbouwgrond.”

Senne Bastiaensen (20) is de jongste boer van Zoersel. Hij boert samen met zijn vader Geert vlákbij het vliegveld, dat deze maand in handen kwam van het Agentschap Natuur en Bos. “Sowieso zitten wij met onze gronden vlak naast een natuurgebied in de hoek waar de klappen vallen.”

Hoe innovatieve technieken hen kunnen helpen? “Varkens- en kippenstallen zijn gesloten constructies. Via luchtwassers kan hier makkelijker reductie gerealiseerd worden. Maar rundvee- of schapenstallen zijn veel meer open. Het zijn geventileerde constructies, in contact met de buitenlucht”, legt Ferre uit. “Ook voor ons zouden er systemen moeten komen om stikstof te reduceren.”

De boeren ondertekenen mee het advies. 

De boeren ondertekenen mee het advies. ©  kma

 

 ©  kma

Aangeboden door onze partners