© RTV

Huisartsenvereniging luidt nogmaals alarmbel: “Geen antwoord op wanhopige vragen van burgers”

Turnhout -

Over vijf jaar is 25% van de actieve huisartsen in regio Turnhout pensioengerechtigd. En dat terwijl er al jaren een tekort heerst. De Huisartsenvereniging Regio Turnhout (HVRT) geeft inwoners die geen huisarts vinden online een stem, als signaal dat er iets gedaan moet worden.

Wouter Adriaensen

Het lijkt de evidentie zelve: wie ziek is, maakt een afspraak bij de dokter en wordt daar geholpen. “Maar in een ontwikkeld land als België is eerstelijnsgezondheidszorg niet langer vanzelfsprekend, niet langer een basisrecht”, stelt dokter Wim Schippers, voorzitter van de HVRT, vast. “We krijgen wanhopige vragen van burgers die geen huisarts meer vinden, vragen waarop we geen antwoord meer hebben. Die mensen dreigen in een medische woestijn te belanden.”

In verschillende gemeenten in de Noorderkempen hebben huisartsenpraktijk een patiëntenstop. In 2027 is een op vier van de actieve huisartsen ouder dan 65 jaar. Omdat het vaak gaat om dokters met een hoog aantal patiëntencontacten, zijn er twee tot drie collega’s nodig om hen te vervangen.

Oplopende ziektekosten

“De aanwezige huisartsen zullen niet langer voor alle inwoners eerstelijnszorg kunnen aanbieden”, stelt Schippers. “Dat zorgt voor uitgestelde zorg, laattijdig gestelde diagnoses en een ernstiger ziekteverloop. Als deze mensen toch hun weg naar de zorg vinden, gaat het vaak gepaard met duurdere onderzoeken. De ziektekosten lopen op langere termijn alleen maar op. Terwijl een goede, ondersteunde eerstelijnszorg zichzelf terug verdient door mensen weg te houden van die duurdere gezondheidszorg.”

De huisartsenvereniging maakt de nood online tastbaar. “We hebben een website opgericht waar mensen die geen huisarts meer vinden zich kunnen registreren. Hun berichten geven ons een gevoel van machteloosheid. Het voelt als onze plicht om hen een stem te geven. Tegelijk is dit een signaal. We maken ons oprecht zorgen over de gezondheidszorg waarover de Belgische burger nog zal kunnen beschikken.”

Moedige beslissingen

Voor een oplossing kijken zes huisartsenkringen die de boodschap ondertussen onderschreven naar bovenaf. Federaal minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) ontwikkelt een langetermijnvisie. “Maar de voorgestelde herstructurering zal pas over meerdere jaren effect opleveren. De urgentie van het probleem lijkt onvoldoende door te dringen tot het beleidsniveau.”

Schippers stelt enkele concrete maatregelen voor. “Het afschaffen van de arbeidsongeschiktheidsattesten van minstens drie dagen zou al kunnen leiden tot 10% minder consultaties. In Nederland en Noorwegen is al gebleken dat dat niet leidt tot meer werkverzuim. Bovendien ontbreekt een kader voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners met triagefunctie. Dergelijke moedige politieke beslissingen zijn nodig om het tij te keren.”

www.ikvindgeenhuisarts.be

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Jobs in de regio