© ROBtv

Wie te veel spaargeld heeft, krijgt straks geen sociale woning meer: rekening zal gecontroleerd worden

Wie te veel spaargeld heeft, krijgt vanaf 2024 geen sociale woning meer. Sociale huisvestingsmaatschappijen zullen controleren hoeveel kandidaat-huurders op hun rekening hebben staan. Dat zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

Bron: BELGA

Momenteel kijken sociale huisvestingsmaatschappijen alleen naar iemands inkomen om te bepalen of hij of zij op de wachtlijst voor een sociale woning kan terechtkomen. Maar in 2024 wordt ook een zogenaamde ‘middelentoets’ ingevoerd, waarbij gekeken wordt naar hoeveel spaargeld een kandidaat-huurder heeft.

De Vlaamse regering had dat al beloofd in het regeerakkoord. Nu is het ze het ook eens geraakt over de regeling die minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) ervoor heeft uitgewerkt. Concreet zal iemand die een klein jaarinkomen bij elkaar gespaard heeft – zo’n 25.850 euro in het geval van een alleenstaande zonder kinderen – in de toekomst geen recht meer hebben op een sociale woning. “Die kan terecht op de private huurmarkt, waardoor de woning gaat naar iemand die er meer nood aan heeft”, aldus de minister.  Voor een koppel of een alleenstaande met 1 kind bedraagt dat 40.940 euro.

Rechtvaardigheidsgevoel verhogen

“Met de middelentoets maken we het mogelijk om misbruiken eruit te filteren en verhogen we het rechtvaardigheidsgevoel binnen de sociale huur. Sociale woningen zijn er immers voor wie er echt nood aan heeft.”

Wanneer een kandidaat-sociale huurder zich inschrijft op een wachtlijst voor een sociale woning, zal de huurder op eer moeten verklaren hoeveel er op zijn bankrekeningen staat. Diependaele verduidelijkt: “Op basis van de saldi van de bank-, spaar- en beleggingsrekeningen van de kandidaat-sociale huurder wordt een inschatting gemaakt van hun beschikbare middelen. Zowel voor binnen- als buitenlandse rekeningen, als zowel aandelen of beleggingsrekeningen.”

De regeling zal alleen gelden voor wie nu nog geen sociale woning heeft. “Daar zijn twee redenen voor, ten eerste willen we sparen zeker niet ontmoedigen”, aldus Diependaele. “Een sociale woning blijft een springplank naar de private huur- of koopmarkt. Maar vooral, als je er in bent geslaagd om een mooie spaarboek op te bouwen in 9 jaar tijd (de maximum duurtijd vooraleer een contract opnieuw geëvalueerd wordt), dan heb je dat in de meeste gevallen kunnen verwezenlijken door een verhoogd inkomen te genereren. Op basis van het gestegen inkomen zal je dan hoe dan ook geen recht meer hebben op een sociale woning.”

De controle is voorlopig ook eenmalig en zal gebeuren op het moment van de toewijzing.

Vastgoed

Jobs in de regio