Nina Jochems en Jo Frans, die de leiding hebben in het CKG Horst van Koraal, met hun algemeen directeur Philippe Maes voor het nieuwe verblijfscentrum.. 

Nina Jochems en Jo Frans, die de leiding hebben in het CKG Horst van Koraal, met hun algemeen directeur Philippe Maes voor het nieuwe verblijfscentrum.. © JAA

Nieuwe tijdelijke thuis voor 24 jonge kinderen: “Huiselijker, veiliger en nauwer contact met ouders”

Schoten -

De werken aan het nieuwe verblijfscentrum van Koraal in kasteeldomein Horst schieten goed op. In het voorjaar van 2023 hopen Philippe Maes, directeur van dit centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, en zijn team zo’n 24 kinderen die om uiteenlopende redenen niet in hun eigen gezin kunnen verblijven, te verhuizen om hen daar een warme vervangende thuis te bieden. “Onze bouwkosten lopen hoger op dan voorzien. Daarom doen we een oproep aan bedrijven en particulieren die onze werking genegen zijn om ons financieel te steunen”, lanceert Maes een fundraising.

Jan Auman

Het achter rododendrons en hoge bomen verstopte Horst aan de Horstebaan kennen de meeste mensen vooral van de speelpleinwerking die er al sinds 1934 georganiseerd wordt op het dertien hectare grote domein. Ook deze zomer zullen er weer honderden kinderen ravotten op een speelplaats van liefst 26 voetbalvelden groot.

“Minder bekend is dat we in het kasteel sinds 1954 en het hele jaar door ook kinderen opvangen die beter een tijdje door professionele opvoeders begeleid worden”, vertelt Philippe Maes. “In Horst is plaats om 33 kinderen van 0 tot 12 jaar te begeleiden en een vervangende thuis te bieden. Het is onze manier om ouders te helpen die omwille van uiteenlopende problematieken niet zelf voor hun kindjes kunnen zorgen. In het belang van deze kinderen nemen wij de opvoeding tijdelijk over en zoeken we tegelijk naar oplossingen om de gezinssituatie te verbeteren. Ons team van vijftig medewerkers bestaat vooral uit leefgroepbegeleiders, logistiek medewerkers, therapeuten en administratieve krachten.”

Het mooie, maar onpraktische kasteel van Horst in Schoten. De nieuwbouw gaat er architecturaal  bewust geen concurrentie mee aan.

Het mooie, maar onpraktische kasteel van Horst in Schoten. De nieuwbouw gaat er architecturaal bewust geen concurrentie mee aan. © JAA

Kasteel

Het imposante neoclassicistisch kasteel Horst werd in de periode 1896-1905 niet gebouwd voor haar huidige functie. “Met de tijd hebben we getracht deze vertrekken zo goed en gezellig mogelijk in te richten voor de dagelijkse opvang van onze kinderen, maar ideaal is dit natuurlijk niet”, neemt Maes me mee door de gangen. “Hier een kindvriendelijk onthaal verzekeren, blijft een hele uitdaging. Het gebouw is niet goed toegankelijk. Er ontbreekt bij voorbeeld een lift. Ook het onderhoud en verwarmen van dit kasteel kan niet duurzaam gebeuren.”

Enkele jaren geleden al rijpte het plan voor een nieuw hedendaags verblijfcentrum. “We zijn afgestapt van het idee om dat te integreren in ons kasteel”, vertelt Philippe Maes. “Hoe we het ook bekeken: het zou altijd een verminking geweest zijn van dit stuk Schotens erfgoed. Onze architect Frank De Roeck van het Antwerpse bureau Atrio tekende een vrijstaand gebouw dat een plek krijgt op één van de grasweiden schuin voor het kasteel. Het zicht op het kasteel, met z’n mooie Franse tuin, blijft zo gevrijwaard. Door net deze open ruimte te benutten, moesten ook slechts vier bomen worden omgehakt.”

Een impressie van hoe het gebouw er zal uitzien, eens het volgend voorjaar de kinderen zal huisvesten.

Een impressie van hoe het gebouw er zal uitzien, eens het volgend voorjaar de kinderen zal huisvesten. © Atrio

Slechts één verdieping

Het nieuwe verblijfcentrum wordt al even bewust slechts één verdieping hoog. “Het gaat als het ware op in de natuurlijke omgeving”, meent de bouwheer. “Toch is er voldoende ruimte voor vier leefgroepen. Die krijgen elk een groot appartement ter beschikking. Per leefgroep vangen we zes kinderen op. Er zal plaats zijn plaats zijn voor 24 kinderen. Zes andere kinderen krijgen het heringedeelde kasteel ter beschikking, dat we later ook nog willen opknappen.”

“Door de verhuizing zal elk kind over een individuele slaapkamer kunnen beschikken. De nieuwbouw en de daaruit voortvloeiende nieuwe werking zullen toelaten om de ouders meer te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen, ook al gebeurt dat dan niet thuis. De verblijven comfortabeler maken is ook belangrijk omdat we vaststellen dat de gemiddelde verblijfsduur van geplaatste kinderen toeneemt. Periodes van meer dan twee jaar zijn geen uitzondering meer. ”

De werf zoals ze er vandaag bijligt. Nog heel wat werk voor de boeg.

De werf zoals ze er vandaag bijligt. Nog heel wat werk voor de boeg. © JAA

Fondsenwerving

De bouw van het verblijfcentrum werd begroot op 2,8 miljoen euro. Ruim de helft van dat budget (1,6 miljoen) wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. “Maar de gestegen bouwprijzen spelen ons parten. We merken dat de geraamde bedragen bij aanbesteding tot 20% hoger uitvallen. En we hadden al geen overschot. Daarom lanceren we een fondsenwerving”, aldus Maes.

Leidinggevenden Jo Frans en Nina Jochems leggen in een YouTube-filmpje uit wat voor goed werk Horst allemaal doet. Onder meer KBC, ADD Verzekeringen en hoofdaannemer Vegaudi hebben al een mooie bijdrage overgemaakt. Hopelijk nog vele andere bedrijven zullen dat voorbeeld volgen, net als particulieren. “Dit kan al door een halve vierkante meter gevel te sponsoren voor 20 euro. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Vanaf 125 euro krijgen de schenkers een vermelding aan het nieuwe gebouw. Wie 500 euro overmaakt, ziet ook zijn bedrijfslogo weergegeven”, overlopen Jo en Nina de mogelijkheden.(jaa)

Giften als bijdrage tot het nieuwe verblijfscentrum voor de Horst-kinderen kan op rekening BE10-0000-0000-0404 (BIC: BPOT BEB1) met vermelding 623/3626/10058.

De groene inkom tot het immense domein van Horst aan de Horstebaan in Schoten.

De groene inkom tot het immense domein van Horst aan de Horstebaan in Schoten. © JAA

Vastgoed

Jobs in de regio