© Patrick De Roo

Na maandenlange herstellingswerken: Kattendijksluis is weer operatief

Antwerpen

De ellende is achter de rug voor de pleziervaart. Maandenlang werd er gewerkt om de Kattendijksluis weer operatief te maken. De sluis die bekend staat als catastrofesluis was sinds het begin van dit jaar defect. Daardoor konden zeiljachten een hele tijd de Schelde niet meer op en konden ze ook de jachthaven aan het Willemdok op het Eilandje niet in of uit. Eind maart werd dan beslist om de pleziervaart tijdens het weekend gebruik te laten maken van de Van Cauwelaertsluis. Alleen, nu het toeristische seizoen is begonnen, volstond dat niet langer. Maar sinds vandaag werkt de sluis weer en zijn die problemen dus van de baan. 

 © Patrick De Roo

 © Patrick De Roo

 evw

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners