De vijf vrijwilligers (Liesbet, Katie, Kristof, An en Ivo) worden omringd door Sofie De Laet, Peter Muyshondt, Bram Van den Abeele en Tom Devries.   

De vijf vrijwilligers (Liesbet, Katie, Kristof, An en Ivo) worden omringd door Sofie De Laet, Peter Muyshondt, Bram Van den Abeele en Tom Devries.  © jw

Politie zet vrijwilligers in als bemiddelaars bij burentwisten

Boom, Rupelstreek -

Vijf personen stelden zich kandidaat om als vrijwilliger te helpen op het vlak van burenbemiddeling. Volgens coördinator Sofie De Laet gaat het om meer dan alleen maar het werk van de politie te verlichten.“De politie is vaak niet de best geplaatste instantie om burenruzies te beslechten”, zegt Sofie De Laet van de Rupelpolitie. “De gezagspositie van agenten staat soms zelfs een goede afloop in de weg. Door in te zetten op vrijwillige bemiddelaars worden vaak misverstanden vermeden. Het is immers de bedoeling om mensen met mekaar te laten praten om kleine misverstanden uit de weg te ruimen die mogelijk tot grote problemen en vetes kunnen uitgroeien.”

Het idee komt een beetje uit Niel overgewaaid”, zegt korpsleider Peter Muyshondt. “De Nielse burgemeester Tom Devries, die ook voorzitter van het politiecollege is, bracht het idee aan. In die gemeente bestaat het systeem reeds sinds 2014 en het is er erg succesvol. Sofie De Laet werkte het verder uit en vanaf nu gaan we met vijf vrijwilligers als bemiddelaars in de ganse Rupelstreek van start.”

“We schreven een vacature voor deze taak uit”, pikt Sofie in. “Vijf vrijwilligers doorliepen een selectieprocedure waarna ze een opleiding gedurende vijf zaterdagen volgden. Theorie en veel praktijk is nodig bij deze taak als bemiddelaar. Zij moeten neutraal zijn en de twistende partijen trachten bij mekaar te brengen voor een constructief gesprek. Vaak leidt dit tot resultaat waardoor de leefbaarheid voor hen en de buurt verbetert.”

Kleine vergoeding

De vijf personen krijgen voor hun tussenkomst een kleine vergoeding maar volgens de korpschef overstijgt dat nauwelijks de verplaatsingskosten. “Het zijn dus echte vrijwilligers die ons werk vergemakkelijken en het leven in de streek mee aangenaam maken. Personen die op hen beroep willen doen, kunnen hen bereiken via telefoon of mail. Deze bijstand is voor hen gratis.” (jw)

pz.rupel@police.belgium.eu

Aangeboden door onze partners

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio