De graswei wordt heringericht om regenwater op te vangen en af te voeren. © Bert De Deken

Plannen voor Parkwijk verduidelijkt, maar nog vragen rond school, warmtenet en Parkring

Turnhout -

Vlak voor de zomervakantie hebben de gemeenteraadsleden een stand van zaken gekregen over de Parkwijk in Turnhout. Er is begonnen met sloop, renovatie en nieuwbouw. Voor het masterplan moeten nog enkele vragen beantwoord worden.

Wouter Adriaensen

De Parkwijk, de sociale woonwijk ten zuiden van het stadspark, wordt de komende maanden gerenoveerd en gemoderniseerd. Sociale huisvestingsmaatschappij De Ark heeft de woontorens in het noorden laten slopen en start deze zomer met de bouw van nieuwe zes nieuwe blokken met Parkappartementen. Vanaf oktober komen er nog een honderdtal nieuwe woningen aan de Parkring bij. Ondertussen worden de bejaardenwoningen in het noordwesten en enkele woningen in het zuiden gesloopt.

Warmtenet

Stad Turnhout werkt momenteel vooral achter de schermen aan de Parkwijk. Zo komt er een fietspad richting industrieterrein Everdongen en specifiek de nieuwe fabriek van Soudal. De verbouwing van de kerk tot school, de bouw van het sportcomplex in het stadspark en het opentrekken van het stadspark richting de wijk worden voorbereid. Straten, paden en nutsleidingen worden vernieuwd, de centrale grasweide wordt heringericht om regenwater op te vangen en te laten infiltreren en er wordt bekeken of gebouwen aangesloten kunnen worden op een warmtenet.

De komende maanden wordt nog verder gezocht naar antwoorden op enkele prangende vragen. Waar komen de nieuwe woningen die de afbraak van de oude moeten compenseren? Waar kan in de toekomst een nieuwe kleuter- en lagere school komen? En moet de Parkring, die voor verbinding maar ook overlast zorgt, behouden blijven of niet? In het najaar wil de stad een masterplan voorstellen als leidraad voor de verdere vernieuwing.

www.turnhout.be/projectparkwijk

MEER OVER Wonen in de Kempen

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio