Het zwembad van Pulderbos is zeker ook voor kinderen heel belangrijk als instructiebad. 

Het zwembad van Pulderbos is zeker ook voor kinderen heel belangrijk als instructiebad. ©  vcp

Zwembaddossier loopt nieuwe vertraging op door afhaken Schilde en ziekte medewerker studiebureau

Zandhoven, Zoersel, Ranst -

Terwijl het zwembad van Wijnegem deze maand sluit en de nood aan zwemwater in onze regio nu wel érg nijpend wordt, komt er voorlopig geen schot in de zaak over de vervanging van het Igean-zwembad in het Revalidatiecentrum Pulderbos. De voorstelling van de haalbaarheidsstudie die Ranst, Zandhoven, Zoersel en Schilde bestelden om een intergemeentelijk zwembad samen te bouwen, is uitgesteld tot september. Normaal zou het studiebureau de plannen deze week hebben voorgelegd en konden de gemeenteraden dan snel ingelicht worden. Maar door ziekte bij het studiebureau en het afhaken van partner Schilde waardoor drie gemeenten de kosten nu moeten dragen, is er een herberekening nodig.

Kristin Matthyssen

Het Revalidatiecentrum Pulderbos verhuist normaal binnen een tweetal jaar naar de nieuwe Revapolis op de campus van Hooidonk in Zandhoven. Normaal zal de Christelijke Mutualiteiten het groot domein van het Reva Pulderbos - het vroeger Preventorium - nadien verkopen voor openbaar nut. Het is dus hoogst onduidelijk hoeveel jaar de schoolkinderen uit Zoersel en Zandhoven, de twee gemeenten die het zwembad door Igean op hun kosten laten uitbaten, nog in Pulderbos kunnen zwemmen. Ook voor het recreatief zwemmen en de zwemlessen moet er een oplossing komen.

De gemeente Zandhoven gaf er de voorkeur aan om een commerciële zwembadgroep een zwembad met recreatiefaciliteiten te laten bouwen en uitbaten op de site van het Reva. Maar de oppositiepartijen in Zandhoven en Zoersel vreesden dat dit de gemeenten te veel geld zou kosten en vonden de piste van een eenvoudig intergemeentelijk basiszwembad onvoldoende onderzocht. Om deze reden werd in oktober 2021 bij studiebureau Sweco een haalbaarheidsstudie besteld.

In het water gevallen

Het oorspronkelijke plan om de haalbaarheidsstudie voor te leggen aan alle raadsleden van de vier gemeenten op 27 juni valt nu echter in het water. Zo’n studie houdt onder meer een locatieonderzoek, een analyse van een voorstel voor de mogelijke beheersvormen, de uitwerking van een voorstel van aanbod en programma en de uitwerking van een beknopt financieel plan in.

Volgens de initiële planning van het studietraject, dat samen met het bureau en de gemeenten werd uitgetekend, zou het finale eindrapport - met de conclusies - in april worden voorgelegd aan de vier gemeentebesturen. Omdat langzamerhand duidelijk werd dat er nog een aantal mogelijkheden rond locaties verder moesten worden bekeken, werd de voorstelling van de studie uitgesteld naar 22 juni voor de intergemeentelijke stuurgroep om daarna de studie op 27 juni toe te lichten aan een gemeenschappelijke vergadering van alle raadsleden van de gemeenten.

Schilde doet niet meer mee

Jammer genoeg viel, vlak voor het einde van de rit, de projectbeheerder bij Sweco langdurig uit wegens ziekte. Daarbovenop besliste intussen Schilde om budgettaire redenen niet langer deel te nemen aan het project.

Voorlopig kan er nog gesprongen worden in het zwembad van Pulderbos. 

Voorlopig kan er nog gesprongen worden in het zwembad van Pulderbos. ©  vcp

Het programma wordt nu opnieuw herschreven naar het scenario van de drie deelnemende gemeenten (Ranst, Zandhoven, Zoersel). Het definitieve rapport van de haalbaarheidsstudie wordt voorgesteld aan de intergemeentelijke werkgroep op 7 september 2022 en vervolgens aan de gemeenschappelijke vergadering van alle raadsleden van Ranst, Zandhoven en Zoersel op 12 september. Beide vergaderingen gaan door in Zandhoven.

De drie gemeenten zijn teleurgesteld, maar willen na de vakantie op volle kracht vooruit met het dossier. Intussen kan er zeker nog verder worden gezwommen in Pulderbos, wel op reservatie zoals sinds corona gebruikelijk is. Je vindt op de website alle openingsuren, kan de zomervakantie-flyer downloaden en treft er de info over zwemlessen.

www.igean.be/zwembad

Het zwembad van Pulderbos. 

Het zwembad van Pulderbos. ©  vcp

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio