In het stroomgebied van ’t Merkske zijn veel landbouwbedrijven gevestigd. © ram

Pilootproject zet landbouwers op weg om minder afvalwater naar ’t Merkske te laten stromen

Merksplas, Hoogstraten, Baarle-Hertog -

Landbouwbedrijven in drie gemeenten in de Noorderkempen kregen het voorbije jaar de kans om de waterkwaliteit van ’t Merkske mee te verbeteren. De boeren kregen tips over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat minder afvalwater van stallen of mestopslag naar de rivier stroomt. “Meer dan de helft van de knelpunten zijn na een jaar opgelost.”

Ronny van den Ackerveken

In de grensgemeenten Merksplas, Baarle-Hertog en Hoogstraten zijn veel landbouwbedrijven actief in het stroomgebied van ’t Merkske. “De waterkwaliteit was al goed, maar toch hebben we enkele jaren geleden het plan opgevat om die nog te verbeteren”, zegt de Merksplasse schepen Raf Verheyen (Leefbaar Merksplas) van Land- en Tuinbouw. “Een van de doelstellingen daarvoor was om de afvalstromen van landbouwbedrijven te reduceren. Mensen van het waterbeleid Maasbekken hebben een checklist opgesteld en na een bezoek aan de bedrijven kregen de landbouwers advies over hoe ze het konden aanpakken.”

Het Nederlandse studiebureau Broos Water BV, dat de nodige expertise heeft op het vlak van bedrijfsafvalwater, werkte mee aan het project. 80% van de boeren in het stroomgebied nam deel. “In totaal hebben we 54 landbouwbedrijven bezocht in de drie gemeenten”, legt Jan Broos van Broos Water BV uit. “Bij elk bezoek werd een rondgang gemaakt met de checklist en kwamen de knelpunten ter sprake. Dat vormde de basis voor een adviesrapport dat de afvalstromen van de stallen, silo’s, mestopslag en de melkinstallatie in kaart bracht. Met een aantal eenvoudige preventieve maatregelen, zoals anders inkuilen of het opvangen van de zogenaamde erfsappen, kon al een verschil gemaakt worden. Ook investeringen in het bedrijf voor het scheiden van afvalwater kwamen in aanmerking.”

Bewustwording

De eerste bezoeken gebeurden in het voorjaar van 2021. “Toen zijn 108 knelpunten genoteerd”, vertelt Jan Broos. “Bij het opvolgbezoek een jaar later bleek dat 58% van de knelpunten al was weggewerkt. Dat is een goed resultaat, zeker als je bedenkt dat de tijd om maatregelen te nemen relatief kort was. Waar er bij het tweede bezoek nog knelpunten waren, vormden meestal de nodige investeringen en de onzekerheid over opvolging van het bedrijf een belemmering. Ik ben tevreden dat we op deze manier ook bewustwording hebben gecreëerd.”

Het project kon via Leader rekenen op Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling. “De totale kostprijs bedraagt 77.300 euro”, vertelt gedeputeerde Katleen Helsen. “Daarvan is 50.000 euro gesubsidieerd door Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. De landbouwsector is actief mee betrokken geweest in de aanpak. Het ging om een pilootproject dat zeker mogelijkheden biedt voor toepassingen in andere gemeenten van de provincie. Hopelijk kan het ook inspirerend werken voor andere regio’s in Vlaanderen.”

MEER OVER Natuur Kempen

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio