Negen nieuwe sociale kavels in de Oldenburgstraat in Essen. 

Negen nieuwe sociale kavels in de Oldenburgstraat in Essen. © RR

Essen vergunt zes nieuwe sociale kavels in Oldenburgstraat

Essen -

In de Oldenburgstraat verkavelt de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen zes sociale bouwgronden. Die worden in de tweede helft van dit jaar verkocht aan sociaal tarief. De gemeente verleende onlangs de vergunning.

Het gaat om zes sociale kavels waarvan twee hoekpercelen. Die zijn geschikt voor halfopen woningen met inpandige garage. Op de aangrenzende percelen is er plaats voor gesloten woningen met inpandige garage. Op de twee middelste percelen ten slotte kunnen halfopen woningen met aansluitende garages worden gebouwd.

Alle tuinen zijn bereikbaar via een pad aan de achterzijde van de percelen. Dat wordt ontsloten via de Schepen Veraartstraat. De sociale bouwgronden kosten tussen de tachtigduizend en honderdtwintigduizend euro, inclusief btw. Voor een sociale bouwgrond kan je geen Vlaamse woonlening aangaan.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor zo’n sociale bouwgrond, moet de koper voldoen aan verschillende voorwaarden. Deze moet minstens achttien jaar oud zijn, minstens zes jaar in Essen wonen en de woning ook zelf bewonen.

Wie eerst inschrijft, kan ook eerst kopen. Een kandidaat-koper met voldoende band met de gemeente, krijgt echter altijd voorrang. Alle voorwaarden staan opgesomd op de gemeentesite. (ella)

www.arroantwerpen.be, www.essen.be

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio