Schepen Paul De Swaef (l) luistert samen met bewoners van Schotenhof en De Zeurt naar de toelichting over de toekomstige bouwregels voor de woonparken. 

Schepen Paul De Swaef (l) luistert samen met bewoners van Schotenhof en De Zeurt naar de toelichting over de toekomstige bouwregels voor de woonparken. © jaa

Infomoment nieuwe bouwregels: ongerustheid over ontgroening woonparken

Schoten -

De gemeente Schoten werkt samen met Brecht, Brasschaat en Schilde aan nieuwe bouwregels voor de zogenaamde woonparken. Dat de materie leeft, bleek onlangs op de infomarkt die het lokaal bestuur over haar beleidsintenties organiseerde. Bevoegd schepen van Ruimtelijke Ordening Paul De Swaef (N-VA) was aangenaam verrast door de hoge opkomst en de getoonde interesse in de toch vrij technische materie. Volgens hem zitten bewoners en lokaal bestuur op dezelfde lijn.

Een woonpark is een zone in een bosrijk gebied waar wonen toegestaan is. Daarvoor werden eerder door Vlaanderen algemene regels opgesteld, maar die werden nu verfijnd, verbeterd en eenvormig gemaakt op maat van de Voorkempen.

Brasschaat, Brecht, Schoten en Schilde, niet toevallig gemeenten waar nog heel wat woonparken liggen, namen samen het voortouw. De besturen van de vier overblijvers vinden dat de bewoners van de woonparkgebieden zich bewust moeten zijn van hun voorrecht om in zo’n natuurlijke omgeving te kunnen wonen en dat daar best wat tegenover mag staan, ook in het gemeenschappelijk belang.

De expo en toelichting vonden ook plaats tussen de bomen van het woonpark, aan het lokaal van de Lariksdreef.

De expo en toelichting vonden ook plaats tussen de bomen van het woonpark, aan het lokaal van de Lariksdreef. © JAA

Nieuwe regels

De nieuwe regels werden vastgelegd in een rup. Dat is een document dat vastlegt waar en hoe er in een bepaalde buurt gebouwd en verbouwd mag worden en geeft een antwoord op volgende vragen: Welke activiteiten mogen er plaatsvinden? Waar mag er gebouwd worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften moet je voldoen? Hoe behouden en beheren we groengebieden?

Het rup Woonparken maakt de voorschriften op voor alle gebieden in Schoten die op het gewestplan staan aangeduid als ‘woonpark’: omgeving Peerdsbos (De Zeurt), Schotenhof en een heel klein deel van De List. Ook enkele percelen in het noorden van de Wouwersdreef vallen in bos- en natuurgebied. Op de gemeentelijke website kan iedere burger nakijken of zijn/haar woning in een woonpark ligt.

Grote belangstelling

Op de infomarkt, die plaatsvond in en rond het lokaal van de gemeente in de groene omgeving van Berkenrode, was de vrees voor ontgroening de meest geformuleerde opmerking. Nogal wat mensen houden nu te weinig rekening met hun omgeving, zo viel te horen.

“Dat vinden ook wij als lokaal bestuur heel jammer”, aldus Paul De Swaef. “Daarom zijn we van plan om meer controles uit te voeren en vastgestelde bouwovertredingen door te spelen aan het parket. We hopen natuurlijk dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Tenslotte is het toch voor iedereen duidelijk dat groen super belangrijk is voor het klimaat en ieders gezondheid, en zeker voor de toekomst van onze kinderen.”

Appartementen

Nogal wat bezoekers ventileerden ook hun vrees voor appartementen in de woonparken. “Dit willen wij ook niet”, is De Swaef formeel. “Dit zal niet toegelaten zal worden. Flats passen niet in het behoud van het groene karakter van deze mooie gebieden.”

De schepen belooft ook in de toekomst inspraak en overleg met betrokken inwoners en wijkverenigingen. “Deze infomarkt was daar al een bewijs van. Want eigenlijk voorzag de procedure voor het rup dit niet”, aldus De Swaef. “Ook wij willen betrokkenheid en zullen nauw met de wijkverenigingen blijven samenwerken. Het is duidelijk dat we dezelfde doelstellingen nastreven: prioriteit geven aan het groene karakter en heldere bouwregels die door iedereen kunnen, maar ook moeten toegepast worden.”

Het huiswerk is nog niet af. Zo moet de gemeente nog beslissen of cohousing mogelijk zal zijn of niet en zo ja onder welke vorm. En wat met andere dan vrije beroepen? Ook dat moet nog uitgekristalliseerd worden, net als de nog af te bakenen open ruimte. (jaa)

Woonpark Schotenhof gezien vanuit de lucht.

Woonpark Schotenhof gezien vanuit de lucht. © RR

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio