Er verandert heel wat de komende jaren in het Turnhoutse stadspark. 

Er verandert heel wat de komende jaren in het Turnhoutse stadspark. © Bert De Deken

Betere ontsluiting en opdeling in vier zones: stadspark krijgt nieuwe toekomst

Turnhout -

De bouw van een nieuw sportcomplex geeft het Turnhouts stadsbestuur de kans om het stadspark te herbekijken. Er komen nieuwe dreven en waterbekkens, de ontsluiting richting Parkwijk en Schorvoort wordt verbeterd.

Wouter Adriaensen

Het Turnhoutse stadspark werd meer dan een halve eeuw geleden ontworpen als een park aan de zuidelijke rand van de stad. Ondertussen is het omgeven door nieuwe woonwijken. Er zijn nog verwijzingen naar het originele ontwerp te vinden, zoals de geometrische structuur, maar door verschillende losstaande wijzingen in de loop der tijd geraakte de eenheid zoek.

“Het stadspark is toe aan een opfrisbeurt en bovendien staan er enkele grootschalige projecten gepland”, verduidelijkt schepen voor Projectmanagement Stedelijke Ontwikkeling Astrid Wittebolle (Groen). “Er komt een nieuw sportcomplex met klaslokalen, met alle gevolgen voor de collector van afvalwater van Aquafin. De oude sporthal wordt afgebroken, zodat de groenbalans behouden blijft. Maar er was dus nood aan een langetermijnvisie voor het stadspark.”

Vier zones

Daarvoor verdeelde het stadsbestuur het park in vier zones, afgebakend door dreven. De omgeving van middelbare school Campos, het korfbalveld, het sportstadion en het toekomstige sportcomplex bevat voornamelijk sport- en schoolinfrastructuur. “Er komt een extra toegang tot het park aan de nieuwe sporthal. De parking aan Campos wordt lichtjes uitgebreid.”

Het stadspark wordt verdeeld in vier zones, met meer infrastructuur in het noorden en meer groen in het zuiden. 

Het stadspark wordt verdeeld in vier zones, met meer infrastructuur in het noorden en meer groen in het zuiden. ©  rr

De zone met brasserie Stadspark, de speeltuin, het zwembad, de miniatuurtreintjes en de vijver focust op actieve recreatie en water. Hier worden momenteel twee tennisvelden verbouwd tot één multisportveld.

Participatietraject

De natuur neemt het over naarmate we opschuiven naar het zuiden. De nog maar zelden gebruikte staande wip wordt afgebroken en het terrein zal dienstdoen als een regenwaterbekken. “De stenen gracht die het stadspark en de Parkwijk van elkaar scheiden wordt gedicht. We trekken bovendien de dreef naast de hertjesweide door zodat de wijk en het park nog steviger met elkaar verknoopt geraken.”

De bestaande sporthal en de rozentuin tenslotte worden, samen met het bos ten zuiden er van, een nieuw groengebied. “Hiervoor gaan we een participatietraject inrichten.” Samen met de speelweide en de hertjesweide wordt dit de zone voor zachte recreatie. Voor Schorvoortenaren is het stadspark voorlopig alleen bereikbaar via de voetgangerstunnel, ook die koppeling wordt herbekeken.

Hondenlosloopzone

Als schepen voor Duurzaamheid wijst Wittebolle nog op enkele andere uitdagingen voor het stadspark. “Campos, het zwembad en het sportcomplex willen we graag aansluiten op een warmtenet, net zoals de Parkwijk, die momenteel heringericht wordt. We onderzoeken ook of we een buffersysteem tegen wateroverlast in de binnenstad kunnen installeren in het stadspark.”

Oppositieraadslid Bart Voordeckers (Open Vld) is blij dat er eindelijk een duidelijk plan voor het stadspark is. “Ik geloof dat je er een volledige collectie van alle zitbanken die ooit in de stad gestaan hebben of nog staan, kunt vinden. Er zijn elementen uit de jaren vijftig, uit de jaren tachtig en van recente datum. Er was dus nood aan visie. Het stadspark is er voor alle Turnhoutenaren, dus zou heel de stad betrokken moeten worden bij het participatietraject voor de nieuwe invulling van de bestaande sporthal. Misschien is er wel ergens plaats voor een hondenlosloopzone?”

MEER OVER Blikvangers Kempen

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Jobs in de regio