De discussie is nu hoe lang de huidige Isvag-oven nog mag draaien. © Walter Saenen

De kans is zeer klein dat deze installatie aan de Boomsesteenweg zal verschijnen. Daar lijkt stilaan politieke consensus over te zijn. © rr

1 / 2
thumbnail: De discussie is nu hoe lang de huidige Isvag-oven nog mag draaien. 
thumbnail: De kans is zeer klein dat deze installatie aan de Boomsesteenweg zal verschijnen. Daar lijkt stilaan politieke consensus over te zijn. 

Plannen voor nieuwe Isvag-oven in Wilrijk lijken opgeborgen, discrete gesprekken over vergunning huidige installatie

Antwerpen, Wilrijk -

Achter de schermen zijn politieke onderhandelingen bezig over de toekomst van de Isvag-verbrandingsoven in Wilrijk. Dat blijkt onder meer uit de wijzigingen die zijn aangebracht in het collegebesluit over warmtenetten in Antwerpen. Het plan voor een nieuwe installatie aan de Boomsesteenweg lijkt opgeborgen. De discussie spitst zich toe op hoe lang de huidige oven open mag blijven: 2027, 2030 of 2033.

Sacha Van Wiele

LEES OOK. 25 jaar strijd en politiek getouwtrek: verbrandingsoven Isvag is al kwarteeuw heet hangijzer in Antwerpen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde in april de omgevingsvergunningen voor de huidige Isvag-oven en de bouw van de nieuwe installatie. Zonder nieuwe vergunning moet Isvag in oktober de activiteiten stoppen. De oven verbrandt het afval van 36 gemeenten. Stoppen zou zware financiële repercussies hebben: de vereffening komt neer op 40 miljoen euro.

Dat het dossier gevoelig ligt, blijkt uit de beslissing over de bouw van warmtenetten in Antwerpen. Dit punt werd op het schepencollege meerdere malen uitgesteld. Een belangrijk discussiepunt is Isvag, want die zou één van de warmtebronnen kunnen zijn.

Groen legde het ontwerp van het collegebesluit over de warmtenetten naast de uiteindelijk besliste. Zowel de expliciete als impliciete verwijzingen naar Isvag werden in het definitieve besluit geschrapt. Zo werd in een zin het deel “naar aanleiding van de onzekerheid rond Isvag” verwijderd.

“De aanpassingen wijzen op een absolute win voor N-VA en Isvag”, zegt Groen-gemeenteraadslid Ilse van Dienderen. “Hoewel schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) kan uitpakken met warmtenetten, houdt Isvag een zoveelste slag om de arm en is de politieke strijd voor overleven weer verlengd.”

Volgens Meeuws slaat Groen de bal mis. “Isvag is juist uit dit besluit gehaald omdat het met de discussie over de vergunning een onzekere warmtebron is. We houden er in de uitrol van de warmtenetten geen rekening mee.”

Moeilijke discussies

De verdagingen en de wijzigingen in het besluit wijzen op de moeilijke discussies over Isvag binnen het stadsbestuur.

Na de vernietiging van de omgevingsvergunningen zei Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat heel het Isvag-dossier terug van nul moest beginnen. Isvag-voorzitter Kristof Bossuyt verklaart nu ook dat alle opties over de locatie van de nieuwe installatie bespreekbaar zijn en dus niets wordt uitgesloten. Dit wijst toch op een nieuwe positie van de intercommunale.

“Dat een nieuwe installatie aan de Boomsesteenweg al uitgesloten zou zijn, is nieuw”, zegt Bossuyt. “Ik kreeg hierover nog geen communicatie van de burgemeester of schepenen Koen Kennis (N-VA) en Els van Doesburg (N-VA).”

Volgens andere bronnen zou met de vernietiging van de omgevingsvergunning de bouw van een nieuwe oven in Wilrijk gewoon niet haalbaar zijn. Vooruit is grote voorstander van het verdwijnen van Isvag aan de Boomsesteenweg. De politieke discussie draait nu over hoe lang de huidige installatie nog mag worden gebruikt. Isvag had een vergunning tot 2027, maar die is dus vernietigd. De Antwerpse socialisten zijn bereid om een hervergunning te steunen. Alleen houdt Vooruit vast aan 2027.

Bij Isvag vinden ze dit te kort omdat er geen rekening worden gehouden met onder meer de afschrijvingstermijnen, de zoektocht naar een locatie en de opmaak en uitvoering van de plannen. Een vergunning van twintig jaar zou ideaal zijn, maar waarschijnlijk politiek niet haalbaar. Daarom wordt gedacht aan een vergunning tot 2033.

Compromis

Burgemeester De Wever probeert volgens enkele bronnen een compromis te vinden. De datum die circuleert, is 2030, mooi tussen de eis van Vooruit en de verzuchtingen van Isvag.

“De beslissing zal niet bij de politiek liggen”, zegt Bossuyt. “Het zal op basis zijn van het advies van de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM en de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie. De beslissing ligt uiteindelijk bij minister Demir.”

Hierin zitten Bossuyt en schepen Meeuws op dezelfde lijn. Alleen is er nog een andere speler in deze duscussie: Aartselaar. De gemeente vocht eerdere verlengingen aan en kreeg recent rond de vergunning tot 2027 gelijk. De Wever kan dan al een compromis bereiken binnen zijn coalitie, dan is nog maar de vraag of Aartselaar zich daarbij zal neerleggen.

 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Bart De Wever Antwerpen