Frie Claes staat bij de werkput in de ’s Herenbaan. 

Frie Claes staat bij de werkput in de ’s Herenbaan. © jw

Graafwerken zorgen voor schade en ergernis bij buren ’s Herenbaan

Reet -

Frie Claes uit de ’s Herenbaan ondervindt schade aan de toestellen in haar woning door werkzaamheden van Fluvius aan gas en verlichting in de buurt. Ze hoopt op een eerlijke vergoeding. Het gemeentebestuur van Rumst erkent het probleem en zegt dat er zeker een expertiseverslag moet komen.

“De jongste weken voerde een onderaannemer van Fluvius graafwerken uit aan de westkant van de ’s Herenbaan”, zegt Frie Claes. “Dat gebeurde zelfs zes keer op korte tijd, en op exact dezelfde plaats. Daarbij slagen de gravers erin om andere leidingen voor water, internet, elektriciteit en zelfs gas te beschadigen.”

Volgens haar klacht zorgde eind mei zo’n graafklus na een elektriciteitsonderbreking voor een spanningspiek, en vervolgens voor beschadiging aan een aantal van haar toestellen. De klachten bij Fluvius en het gemeentebestuur blijven volgens Frie Claes onbeantwoord.

Grondwaterstand

In het zijstraatje van de ’s Herenbaan is in een tweede werkput de wirwar aan leidingen duidelijk te zien.

In het zijstraatje van de ’s Herenbaan is in een tweede werkput de wirwar aan leidingen duidelijk te zien. © jw

Schepen van Openbare Werken Geert Antonio (N-VA) zegt wel degelijk met Fluvius te hebben gesproken. “Fluvius liet weten een gascabine te hebben vernieuwd en tegelijk het gas- en het openbare verlichtingsnet aan te pakken. Door een te hoge grondwaterstand in februari moesten die werken stilgelegd en later hervat worden.”

De veroorzaakte bijkomende pannes worden volgens Fluvius veroorzaakt omdat onder de smalle fietsweg zeer veel leidingen van verschillende nutsmaatschappijen liggen die er een complex werk van maken.

“Wat betreft de schade aan de elektrische toestellen in de onmiddellijke buurt laat Fluvius weten dat ze dit betreuren”, gaat de schepen verder. “Een expertiseverslag is nodig om dit te onderzoeken vooraleer ze zullen reageren en hun verplichtingen nakomen.”

Gasleiding

Ondertussen was het vorige week woensdag opnieuw raak. Tijdens nieuwe graafwerken werd de bovenkant van een gasaansluiting geraakt. De aannemer verwittigde Fluvius om veiligheidsredenen voor een preventieve herstelling.

Claes is niet meteen overtuigd na de reactie van het gemeentebestuur. “Wij voelen ons machteloos. Het lijken wel cowboys die hier toeslaan. Ze veroorzaken voor duizenden euro’s aan schade. Begrijpelijk dat netkosten onbetaalbaar zijn.” (jw)

Aangeboden door onze partners

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio