Walter Mertens, voorzitter van De Liefhebbers van ’t Zoet, bij twee bankorven, afkomstig uit Oostmalle, om kwade geesten te verjagen. 

Walter Mertens, voorzitter van De Liefhebbers van ’t Zoet, bij twee bankorven, afkomstig uit Oostmalle, om kwade geesten te verjagen. © kristin matthyssen

Imkers laten hun oud alaam fotograferen voor erfgoed-beeldbank

Een ratenpers, een bankorf, een zwermvanger: in kasteel Vrieselhof in Oelegem konden imkerverenigingen uit de Voorkempen zondag bijzondere collectiestukken laten fotograferen en registreren. Het initiatief ging uit van Erfgoed Voorkempen en de lokale imkervereniging De Liefhebbers van ’t Zoet die 110 jaar bestaat. Alles wordt nu gedigitaliseerd en later ontsloten.

Kristin Matthyssen

De collectievormingsdag rond imkerij zal in de toekomst nog worden uitgebreid naar andere verenigingen die met dezelfde hobby bezig zijn. Zondag in het Vrieselhof was duidelijk dat de verschillende leden elkaar veel te vertellen hadden, dus dat mensen die eenzelfde passie delen sowieso veel hebben aan die onderlinge contacten.

 

 ©  kma

“We hebben gevraagd aan de verschillende imkerbonden om maximaal vijf voorwerpen mee te brengen, die hier gefotografeerd en geregistreerd worden”, vertelt Walter Mertens van De Liefhebbers van ’t Zoet uit Broechem. “Later worden deze collectiestukken opgenomen in de beeldbank Kempens Erfgoed. Het doel is om oud erfgoed te bewaren en beter te ontsluiten. Niet alles blijft eeuwig bestaan. Sommige stukken zijn meer dan honderd jaar oud en vallen op de duur uiteen. Als oudere imkers sterven, heeft het nageslacht niet altijd interesse. Zo verdwijnt ook een deel van het oud imkersalaam.”

 

 ©  kma

Alle aangesleepte collectiestukken konden nadien bewonderd worden op een expo, samen met een tentoonstelling 110 jaar Liefhebbers van ’t Zoet. Hierop was op oude foto’s nog huidig burgemeester van Ranst Johan De Ryck te zien. Die was bevlogen imker, tot hij allergisch werd aan zijn hobby en noodgedwongen moest stoppen.

De imkers genoten van het onderling contact met bijenhouders uit andere gemeenten. 

De imkers genoten van het onderling contact met bijenhouders uit andere gemeenten. 

De Liefhebbers van ’t Zoet hadden zelf de houten Ambrosius, de patroon van de imkerij, uit de kerk van Broechem naar het Vrieselhof gebracht. Het beeld werd vroeger steevast meegedragen in de processie in Broechem. Bijzondere stukken waren de Broechemse kast van Alfons Veraert, een landbouwer-bieboer-timmerman die in 1912 De Liefhebbers van ’t Zoet gesticht heeft. Het is een typische streekeigen kast voor de Broechemse fruitstreek.

Burgemeester De Ryck (rechts boven) in zijn vorig leven als imker. 

Burgemeester De Ryck (rechts boven) in zijn vorig leven als imker. 

“Nog vrij uniek zijn deze twee ban-sierkorven uit Oostmalle, die vroeger geplaatst werden om boze geesten of honingdieven af te wenden”, toont Walter Mertens de bijenkorven in de vorm van een mannetje en vrouwtje, die er eigenlijk té vriendelijk uitzien om de duivel te verdrijven. Ze zouden de bijenvolken dus bescherming bieden.

Wijlen Jef Van Camp uit Broechem maakte destijds speciale bijenkasten uit kartonnen dozen van fruit. Ook zo’n grijsgeschilderde kartonnen bijenkast stond geëxposeerd.

Een kartonnen kast van Jef Van Camp. 

Een kartonnen kast van Jef Van Camp. ©  kma

“Wij hebben onder meer een kolbtoestel om heidehoning te doorprikken meegebracht”, wijst Laurent Ignoul, voorzitter van Ifang uit Brasschaat. “Nu mag dit type van kolbtoestellen niet meer gebruikt worden, omdat dat allemaal in aluminiumuitvoering moet zijn. Ook dit bevruchtingskastje voor koninginnen hebben wij meegebracht vandaag”, voegt Ignoul er nog aan toe. “Die stukken kunnen nu allemaal in de database rond imkerij opgenomen worden.”

Laurent Ignoul met een kolbtoestel. 

Laurent Ignoul met een kolbtoestel. ©  kma

Frans Nauwelaerts is bijlid van De Liefhebbers van ’t Zoet en al bijna veertig jaar stadsimker in Mechelen. Toch ontdekte hij nog iets op de expo dat hij nooit eerder gezien had. “Deze enorme ratenpers is nieuw voor mij”, zegt Frans, die genoot van de contacten met andere ‘bieboeren’.

Frans Nauwelaerts met een enorme ratenpers. 

Frans Nauwelaerts met een enorme ratenpers. ©  kma

Imkers uit de Voorkempen in gesprek. 

Imkers uit de Voorkempen in gesprek. ©  kma

Erfgoed Voorkempen registreerde en fotografeerde alles. 

Erfgoed Voorkempen registreerde en fotografeerde alles. 

Alfons Veraert ontwierp zelf de Broechemse bijenkast. 

Alfons Veraert ontwierp zelf de Broechemse bijenkast. 

Ambrosius verhuisde even van kerk naar kasteel. 

Ambrosius verhuisde even van kerk naar kasteel. ©  kma

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio