Draad verdere ontwikkeling Moorkensplein weer opgepikt: geen park, wel kinderopvang, bib en groene zone

Borgerhout -

Na jaren van radiostilte worden de plannen voor de ontwikkeling van het stuk Moorkensplein ter hoogte van het politiegebouw en het administratief centrum weer op gang getrokken. Een park van 8.000 m² zoals uitgetekend onder voormalig burgemeester Patrick Janssens, komt er niet. Wel wordt er een nieuwbouw opgetrokken waarin zowel een bibliotheek, extra kinderopvangplaatsen en het Huis van het Kind onderdak krijgen. De tijdelijke groene zone in de Langstraat zal worden uitgebreid tot 2.000 m² publieke groene ruimte.

Elien Van Wynsberghe

Het is een dossier dat al vele jaren en een aantal bestuursperioden overbrugt: de ontwikkeling van het stuk Moorkensplein ter hoogte van het politiegebouw en het gebied tussen de Maréestraat, Langstraat en Bakkerstraat.

Onder voormalig burgemeester Patrick Janssens en toenmalig schepen van Publieke Ruimte Ludo Van Campenhout (toen nog Open Vld) lagen de plannen op tafel om van die site een park van bijna 8.000 m² te maken. Het Moorkenspark, zo werd dat project al door de buurtbewoners genoemd, zou iets groter worden dan de Dageraadplaats. Daarvoor moesten huizen worden onteigend. Iets wat op flink wat weerstand botste vanuit de buurt. Uiteindelijk werden de plannen aangepast zodat er minder huizen zouden moeten worden afgebroken. “Dat aangepaste plan stond helemaal op punt om uitgevoerd te worden”, herinnert Borgerhouts districtsburgemeester Marij Preneel (Groen) zich.

We spreken eind 2012, hetzelfde moment waarop de N-VA een einde maakte aan zeventig jaar rood bestuur in Antwerpen. Exit Patrick Janssens, enter Bart De Wever en enter ook een nieuwe schepen van Stadsontwikkeling: Rob Van de Velde (N-VA). Onder Van de Velde werden de plannen voor een groene long in het hart van Oud-Borgerhout opnieuw onder de loep genomen. Niet veel later werd het Moorkenspark definitief van tafel geveegd.

In 2018 werd het Moorkensplein heraangelegd. Maar het gedeelte ter hoogte van de politietoren en het administratief centrum liep vertraging op. Die gebouwen kunnen namelijk pas afgebroken worden wanneer de politie verhuist naar het nieuwe politiegebouw op de site Post X in Berchem. Sindsdien bleef het stil over hoe dat stuk Moorkensplein er nu precies zou komen uit te zien.

Het administratief centrum en de politietoren worden afgebroken. © Dirk Kerstens

Tot nu. Want begin deze maand keurde het stadsbestuur een princiepsbeslissing goed die de grote contouren voor de verdere ontwikkeling van het Moorkensplein en het stuk Mellaertsstraat ter hoogte van huisnummers 18-20 bepaalt. “Zoals nu gepland komt er op deze site een nieuwbouw. Daar worden verschillende stedelijke diensten samen in ondergebracht”, zegt schepen van Cultuur en Kinderopvang Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Het gaat om een bibliotheek, kinderopvang en het Huis van het Kind. Dat zijn drie partners die elkaar kunnen versterken door ze op dezelfde locatie onder te brengen.”

Van de oorspronkelijke 8.000 m² voorziene groene ruimte, blijft in de huidige plannen nog 2.000 m² over. Die groene ruimte komt er ter hoogte van de tijdelijke groenzone in de Langstraat (nu 900 m²) die verder zal worden uitgebreid en in de vorm van een binnentuin die grenst aan de bibliotheek en maximaal toegankelijk moet worden.

De tijdelijke groenzone in de Langstraat zal worden uitgebreid. © Dirk Kerstens

“Nood aan groene ruimte is het grootst”

Districtsburgemeester Marij Preneel reageert teleurgesteld op de nieuwe plannen. “Het is bijzonder belangrijk en nodig dat er in Borgerhout een deftige bibliotheek, kinderopvang en een goede plek voor het Huis van het Kind komen. Maar de grootste nood is de nood aan groene, open ruimte. Kijk je naar de kaart met publieke open ruimte van Antwerpen, dan is heel oud-Borgerhout zeer slecht bedeeld met amper nul tot vier m² per inwoner. Wij zijn daarom van mening dat AG Vespa (de vastgoedpoot van de stad die het project trekt, red.) eerst een degelijk ruimteonderzoek moet doen naar alle mogelijke bestaande locaties in de buurt om deze diensten in onder te brengen.”

Preneel wijst onder meer de kerk op het Koxplein aan die leegstaat en klaar is voor herbestemming en zaal Pax in de Sterlingerstraat die ook leegstaat. “Men kan ook gaan voor drie verschillende locaties. En dan kan het zijn dat we uiteindelijk landen op een veel compacter gebouw op het Moorkensplein, bijvoorbeeld enkel voor kinderopvang. Maar dan is er tenminste alle mogelijke moeite gedaan om open ruimte te vrijwaren. Want eens de site is volgebouwd, is die ruimte onherroepelijk verloren.”

Klaar tegen midden 2026

Schepen Ait Daoud reageert dat er alternatieven onderzocht zijn. “Zo werd er voor de bib gekeken naar de Peperbus. Maar uiteindelijk zijn we ervan overtuigd dat een nieuwbouwproject een betere keuze is.” De vraag naar meer groene ruimte in Borgerhout is een terechte vraag, stelt Ait Daoud. “Die nood onderschrijven we volledig. Maar er is ook nood aan stedelijke kinderopvang en aan een bibliotheek. Met een publieke groene ruimte van 2.000 m² komen we tegemoet aan de verzuchting voor meer groen in de openbare ruimte. Dit is een en-en-verhaal. Het is overigens de stadsbouwmeester die heeft gesteld dat het niet wenselijk is om een groot groen park aan privétuintjes te laten grenzen.”

Concreet wordt er deze zomer een ontwerpwedstrijd georganiseerd voor de nieuwbouw. “Tegen oktober willen we een ontwerpteam gevonden hebben”, licht de schepen de timing nog toe. “Dan volgt begin 2023 een definitief voorontwerp. De gunning van de werken wordt voorzien voor eind 2024. Voor de oplevering van het hele project mikken we op midden 2026. Dit jaar zal er nog een communicatiemoment met de buurt worden ingepland. En voor de invulling van de groene ruimte zal een participatietraject worden opgestart.”

Het administratief centrum, de politietoren en het aanpalende stukje groen in de Langstraat. © Dirk Kerstens

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Bekijk meer ATV