Nieuw onderzoek: vrouwen hebben meer last van werkstress dan mannen

De werkstress bij vrouwen is de afgelopen 18 jaar feller toegenomen dan bij mannen. Dat blijkt uit een rapport van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) en de Stichting Innovatie & Arbeid. Vooral in het onderwijs en de zorgsector is de werkstress hoog.

evdg

Het onderzoek van de SERV en de Stichting Innovatie & Arbeid spitst zich toe op vier gebieden, of vier zogenaamde werkbaarheidsindicatoren: werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans. Wanneer er een positieve evaluatie is voor elk van deze criteria levert dat het label ‘werkbaar werk’ op. In het meest recente rapport valt de groeiende ongelijkheid van werkbaar werk tussen mannen en vrouwen op.

Meer stress

Uit de metingen blijkt dat 47,2 procent van de vrouwelijke werknemers werkbaar werk heeft. Dat is ruim vijf procentpunt lager dan bij mannelijke werknemers (52,6 procent). Dat verschil tussen vrouwen en mannen is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. De vorige Werkbaarheidsenquête vond plaats in 2019 bij meer dan 13.000 werknemers.

De oplopende achterstand is in verband te brengen met de hoger gemeten werkstress bij vrouwen. Ze ervaren een hogere emotionele belasting en oplopende werkdruk in hun job. Volgens de onderzoekers is het niet zo dat vrouwen stressgevoeliger zijn dan mannen. Een verklaring wordt eerder gezocht in de werksituatie en tewerkstellingssector. Zo werken steeds meer vrouwen in de zorg- en onderwijssector. “Uit de werkbaarheidsmeting blijkt dat emotionele belasting en werkdruk in deze jobs pieken”, klinkt het.

De Vlaamse sociale partners roepen de Vlaamse regering daarom op om niet alleen te focussen op nieuwe mensen aantrekken, maar ook op mensen die aan het werk zijn voldoende te ondersteunen. “De groeiende ongelijkheid van de werkbaarheid tussen mannen en vrouwen blijkt meer dan een genderkwestie. We moeten inzetten op voldoende kwaliteitsvolle en werkbare jobs voor iedereen. Daarom ook zetten we met de SERV al jaren in op het belang van werkbaar werk” besluit Serv-voorzitter Hans Maertens.

Vastgoed

Jobs in de regio