© ATV

Agentschap Natuur en Bos koopt vliegveld in Malle van Defensie, groot natuurgebied in de maak

Malle -

Het hing al een hele tijd in de lucht, maar nu is het officieel: het Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft het militair domein van Malle van het ministerie van Defensie overgekocht. De recreatieve vliegactiviteiten mogen er blijven bestaan. Op dit moment verandert er niks: het domein blijft ontoegankelijk, om de waardevolle natuur te beschermen en voor de veiligheid. Na inrichting zal het wel gedeeltelijk worden opengesteld voor wandelaars, geeft minister Zuhal Demir (N-VA) aan. In verbinding met het Zoerselbos – ook van het ANB – wordt er zo een robuust natuurpark gecreëerd dat de vergelijking met het Grenspark Kalmthoutse Heide kan doorstaan.

Kristin Matthyssen

Sinds 14 juni is Agentschap voor Natuur en Bos eigenaar van ongeveer 170 hectare van het voormalig militair vliegveld in Malle. Pidpa (integraal waterbedrijf) is eigenaar van de overige 42 hectare. Het vliegveld van Malle is een uitzonderlijk waardevol natuurgebied.

Het geniet een internationale bescherming als Natura 2000-gebied. Voorafgaand aan de verkoop kreeg het gebied via een ruimtelijk uitvoeringsplan de bestemming van natuurgebied en is het opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk.

Op het vliegveld van Malle komen bijzondere Europees beschermde heiden en landduinvegetaties voor. Natuur en Bos is meer dan 40 jaar betrokken bij het beheer van het vliegveld. Oorspronkelijk betrof de samenwerking vooral het beheer van bos. Dit breidde uit met de heide en landduinen van bijna het volledige terrein. Deze samenwerking met Defensie leidde tot belangrijke resultaten. Door een gericht beheer keerde onder andere de nachtzwaluw terug als broedvogel en wordt er volop ingezet op de terugkeer van de sterk bedreigde heivlinder.

Het militair domein van Malle. 

Het militair domein van Malle. ©  Werner Van Hove

“Ik wil de natuur in Vlaanderen alle kansen geven. Dat doen we door verharding open te breken en door natuur letterlijk meer ruimte te geven, maar ook door bestaande natuur beter te beschermen en te onderhouden. Dat laatste geldt niet in het minst voor het voormalige vliegveld van Malle. ANB zal deze groene long in de toekomst met hart en ziel onderhouden en via de Blue Deal maken we ook ruimte voor meer water. Binnenkort kunnen natuurliefhebbers en wandelaars er hun hart ophalen”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA).

Toekomstplannen

In de toekomst zal het Agentschap voor Natuur en Bos dit natuurbeheer verder versterken. Met het Vlaamse Blue Deal project zetten we in op het ontharden van een groot deel van de nu overbodige verhardingen. Er wordt ook onderzocht welke niet gebruikte militaire gebouwen en loodsen plaats kunnen ruimen voor natuur.

De kapel aan het vliegveld langs Zoerselse kant. 

De kapel aan het vliegveld langs Zoerselse kant. ©  kma

Doemscenario’s

In 2019 maakte de Vlaamse regering al een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘omgeving vliegveld Malle’ op. Het was al lang bekend dat het Belgisch leger het voormalig NAVO-vliegveld wilde verkopen. De betrokken gemeentebesturen waren bezorgd over de herbestemming. Doemscenario’s zoals de verhuizing van het vliegveld van Deurne naar Oostmalle doken op.

Door bemiddeling van gouverneur Berx kwam het tot een aankoopconsortium met de aanpalende eigenaars, Natuurpunt en Pidpa, die het vroeger militair domein als één geheel zouden gaan beheren om zo de Europese natuurdoelen te realiseren.

Maar die constructie gaat dus niet door. Er werd nu toch geopteerd om het nagenoeg in zijn geheel aan het Agentschap Natuur en Bos en dus Vlaanderen te verkopen.

Hier mag dus nog steeds niet gewandeld worden.

Hier mag dus nog steeds niet gewandeld worden. ©  kma

In 1952 huurde de federale overheid de gronden aanvankelijk voor een jaar, om er net als in Weelde een NAVO-reservevliegveld aan te leggen. De Tweede Wereldoorlog lag nog vers in het geheugen en het was de periode van de Koude Oorlog en het Warschaupact. Nadien kwam dan de onteigening.

Nieuwe wandelpaden?

De jongste maanden waren er vrij veel activiteiten van het leger. Dit, in combinatie met het lange aanslepen van het dossier, deed sommigen al denken dat Defensie het militair domein alsnog wou behouden, nu de Koude Oorlog weer oplaait met het conflict in Oekraïne. Maar nu blijkt de akte toch ondertekend.

Collega’s uit Antwerpen donderdag op wandel langs het militair domein. 

Collega’s uit Antwerpen donderdag op wandel langs het militair domein. 

Drie jaar geleden werd gezegd dat er een nieuw wandelpad van Salphen naar Zoersel zou komen. Voorlopig wijzigt er dus niets aan de afsluiting en mogen wandelaars zich op dit moment nog niet op de paden begeven. Maar na de herinrichting - dus nog even geduld - wordt het wel gedeeltelijk toegankelijk, wat zeer mooi nieuws is voor inwoners van Malle, Zoersel, Zandhoven, Lille en andere gemeenten in de buurt.

De jaarlijkse cyclocross zou normaal gezien mogelijk blijven.

 

 ©  kma

De vliegclub Aero Para Club der Kempen blijft recreatief actief. 

De vliegclub Aero Para Club der Kempen blijft recreatief actief. ©  kma

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio