©  Photo News

Voetbalbond heeft nieuwe voorzitter: Brusselse advocaat Paul Van den Bulck zal meer op de voorgrond treden

Paul Van den Bulck (56) wordt de nieuwe voorzitter van de Belgische voetbalbond. De Brusselse advocaat met Congolese roots was de enige kandidaat.

Ludo Vandewalle

Komende dinsdag wordt de nieuwe KBVB-voorzitter gekozen. Nu ja, gekozen. Omdat de kandidatuurstellingen voor 6 juni moesten worden ingediend, is nu al duidelijk wie het wordt. Dat is Paul Van den Bulck, want hij is de enige kandidaat en er zal niet veel tegenkanting zijn. Hij heeft een brede consensus achter zich. De Franstalige en Vlaamse amateurs zien net als de profs Van den Bulck als goede voorzitter.

Van den Bulck was vorig jaar ook al de belangrijkste kandidaat om voorzitter van de grootste sportfederatie van het land te worden. Dat ging statutair niet omdat hij nog geen volledig kalenderjaar lid van de raad van bestuur van de voetbalbond was. Hij trad als onafhankelijk bestuurder pas begin juni 2021 toe tot het tienkoppige hoogste orgaan binnen de voetbalbond.

Exit Huygens

Van den Bulck volgt Robert Huygens op. Die werd vorig jaar als een overgangsfiguur aangesteld. Nooit voorheen opereerde een bondsvoorzitter zo in de schaduw als de 73-jarige Lebbekenaar, die kon bogen op een lange carrière bij de bond maar geen ervaring heeft met profvoetbal.

De functie van bondsvoorzitter werd al enige tijd geleden uitgehold. Drie jaar geleden was dat nog iemand die mee besliste over de aanstelling van de bondscoach en een belangrijke impact had op de dagelijkse werking van de bond. Dat is sinds de herziening van de structuur van de bond veranderd. Het uitvoerende is nu het werk van ceo Peter Bossaert. De kans is heel groot dat Van den Bulck meer op de voorgrond zal treden dan zijn onzichtbare en onbekende voorganger, maar de bevoegdheden veranderen niet.

De aanstelling van Van den Bulck is in die zin verrassend dat hij nauwelijks voetbalachtergrond heeft. Dat hij als onafhankelijke zetelt, wordt als een pluspunt gezien. Bovendien past hij in de politiek van diversiteit die sinds de komst van Bossaert in de bond consequent wordt aangehouden. Met zijn Congolese roots zorgt Van den Bulck voor het zo nagestreefde meer kleur op de bond.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Voetbal