Tegen 1 juli zouden auto’s weer onder de brug door mogen rijden. 

Tegen 1 juli zouden auto’s weer onder de brug door mogen rijden. © RR

Enquête en tellingen maken einde aan proefproject: Donderbrug gaat weer open voor autoverkeer

Hove -

Het gemeentebestuur van Hove en de provincie Antwerpen streven naar 1 juli als datum waarop gemotoriseerd verkeer weer onder de Donderbrug mag doorrijden. Hiermee komt er meteen ook een einde aan het proefproject.

Filip Spoelders

Dat proefproject om de fietsostrade F1 ter hoogte van het kruispunt Dennenlaan - Beekhoekstraat veiliger te maken liep sinds 1 december. Gemotoriseerd verkeer werd onder de Donderbrug geweerd, zodat er minder conflicten waren met de zachte weggebruikers op de fietssnelweg. Maar hieraan komt over een maand dus een einde.

“We hebben een heel traject doorlopen met de provincie. In januari hebben we bijvoorbeeld nog gemeld dat de situatie zou worden geëvalueerd. Een enquête hieromtrent werd naar Hovese normen massaal ingevuld”, vertelt burgemeester Bart Van Couwenberghe (N-VA).

De vragenlijst over de nieuwe situatie werd 1.673 maal ingevuld, 74% ervan door inwoners van Hove. Van deze participanten wil slechts 25% het proefproject behouden. Uit de tellingen blijkt dat er minder verkeer door de Dennenlaan rijdt. Dat verkeer heeft zich verplaatst naar onder andere de Leon Dumortierstraat, tijdens de spits gemiddeld van 399 naar 450 wagens. De Kapelstraat kent een stijging van 10%, van 10.000 naar 10.900 gebruikers op gemiddelde weekdagen. In de Leon Dumortierstraat met geparkeerde wagens en fietsers die naar het trottoir worden gedreven, zorgt de bijkomende drukte alvast voor meer gevaar.

Flankerende maatregelen

“Met het openstellen van de Donderbrug stopt het proefproject. We gaan enkele flankerende maatregelen nemen en uiteraard blijven we het verkeer monitoren”, aldus nog Van Couwenberghe. De maatregelen behelzen onder meer het inrichten van Dumortierstraat tot een fietsstraat en het aanduiden van parkeervakken om het verkeer af te remmen. In de Dennenlaan blijft eenrichtingsverkeer gelden. Op het kruispunt Donderbrug - Verbindingsstraat - Dennenlaan komen haaientanden om het verkeer op de fietsostrade voorrang te geven. Ook in de Elzenstraat,komende van Kontich, worden haaientanden aangebracht. Onder de Donderbrug wordt een rode slemlaag aangebracht.

“Nu richten we ons met de provincie op de rest van de fietsostrade op ons grondgebied. Er zijn nog knelpunt die we gaan wegwerken. Per straat werken we een drietal voorstellen uit die we op 29 september op een inspraakmoment zullen tonen”, besluit de burgemeester.

De toekomstige situatie aan de Donderbrug.

De toekomstige situatie aan de Donderbrug. © RR

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio