© ATV

Directeur Zorgbedrijf Antwerpen Johan De Muynck over Lozanahof: “Schorsing is onterecht”

Antwerpen -

Het Zorgbedrijf Antwerpen erkent de problemen bij het woonzorgcentrum Lozanahof in Antwerpen, maar nuanceert ze ook. Dat er nu zes maanden geen nieuwe inwoners mogen komen, vindt Zorgbedrijf-directeur Johan De Muynck onterecht.“Geen enkele bewoner of familielid dringt aan op een verhuis omwille van ‘onaanvaardbare’ toestanden”, zegt De Muynck.

Sacha Van Wiele

LEES OOK. Antwerps woonzorgcentrum Lozanahof verliest vergunning voor minstens half jaar

LEES OOK. Opnieuw twee Antwerpse woonzorgcentra onder vuur: wat is er aan de hand?

Het woonzorgcentrum (wzc) Lozanahof mag vanaf 4 juni minstens zes maanden geen nieuwe bewoners opnemen. De schorsing is opgelegd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het baseert zich op enkele inspectierapporten die melding maken van een reeks tekortkomingen. Het gaat om fouten bij de registratie van geneesmiddelen, een tekort aan personeel, geurhinder in vuile badkamers en weinig respectvolle omgang met bewoners.

De Zorgbedrijf-directeur bevestigt de schorsing rond het opnemen van nieuwe inwoners.

Johan De Muynck.

Johan De Muynck. © Walter Saenen

“Dit is onterecht”, zegt De Muynck. “Er zijn andere woonzorgcentra buiten het Zorgbedrijf die slechter scoren, maar zo’n maatregelen niet opgelegd krijgen. We vechten deze schorsing dan ook aan. Als we geen nieuwe bewoners mogen opnemen in Lozanahof dreigen we in een negatieve spiraal te komen. Personeel dreigt af te haken of wil er niet komen werken. Ook nieuwe inwoners gaan op termijn hier niet willen verblijven omdat er bijna geen bewoners meer zijn.”

De Muynck vraagt dialoog met het Agentschap, maar betreurt dat die vraag onbeantwoord blijft.

“Niet alle punten van kritiek kloppen of zijn een correcte interpretatie van de regelgeving”, zegt De Muynck. “Het Zorgbedrijf diende een remediëringsplan in voor de punten waar we wel in de fout zijn gegaan. Ook werden de interne en de externe controles opgevoerd. Een gerechtsdeurwaarder werd aangeduid om te monitoren. In geen geval heeft het Zorgbedrijf zijn verantwoordelijkheid proberen te ontlopen. Alleen werden onze ingediende reacties en remediëringsplannen door het Agentschap Zorg en Gezondheid onaangeroerd gelaten. Of het oordeelde dat een reactie hierop overbodig was.”

Tekortkomingen

De Muynck weerlegt enkel tekortkomingen. De oproepknoppen in de gemeenschappelijke ruimten zijn aanwezig, maar hangen op de verkeerde plek volgens de inspectie. “We vragen al 12 maanden wat zij als de correctie locatie zien. Die vraag blijft onbeantwoord”, zegt de directeur.

Het tekort aan personeel werd opgevangen door volwaardig gediplomeerde interim-werkkrachten en halftijds personeel dat meer uren presteerde. “Dat was in afwachting van de indiensttreding vanaf 1 juli van drie nieuwe voltijdse medewerkers. Alleen werden interim werkkrachten en de meer uren presterende medewerkers niet meegerekend in het inspectieverslag”, zegt De Muynck.

De directeur geeft toe dat in drie gevallen de juiste medicatie is gegeven, maar dit niet werd geregistreerd in de fiches. “Dat is zonder meer fout. Hier wordt meer op ingezet.” De geurhinder in de vuile badkamers zou om slechts één badkamer gaan. “De bewoner kwam net uit de badkamer”, zegt De Muynck. “Hier ging niemand in de fout. Er is een duidelijk poetsplan.”

“Ik erken de tekortkomingen en we doen er alles aan om die iedere dag te vermijden. Ik wens ook aan te stippen dat geen enkele bewoner of familieleden aandringen op een verhuis uit Lozanahof door ‘onaanvaardbare’ toestanden”, besluit De Muynck.

Aangeboden door onze partners