Chris Bryssinckx kijkt met lede ogen naar het politieke debat over de subsidies voor Gatam. © Dirk Kerstens

Chris Bryssinckx van vzw Gatam: “Wegvallen subsidies gaat ten koste van begeleiding”

Antwerpen -

Chris Bryssinckx, directeur van de vzw Gatam, kijkt met lede ogen naar het politieke debat over de subsidies voor het project met de jongeren. “Zonder deze subsidies gaan we jongeren minder intens kunnen begeleiden”, zegt Bryssinckx.

Sacha Van Wiele

LEES OOK. Openlijke ruzie tussen coalitiepartners Vooruit en Open Vld blijft duren

Bryssinckx is voorzichtig in zijn reactie op het verdwijnen van de subsidies voor het project dat jongeren die van school dreigen te gaan toch op de schoolbanken houdt en naar werk begeleidt. De organisatie hangt af van de overheid voor financiële ondersteuning en is de politieke speelbal geworden tussen schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) en schepen van Werk Erica Caluwaerts (Open Vld).

Gatam helpt jaarlijks ongeveer vierhonderd jongeren. In verschillende werkateliers kunnen ze zich bekwamen in onder meer lassen en houtbewerking. Het succes zit hem in de intensieve begeleiding. “Door het wegvallen van de subsidies zullen de intensiteit en de kwaliteit van de begeleiding niet meer dezelfde zijn”, zegt Bryssinckx. “De begeleiders zullen meer jongeren moeten begeleiden. Als de subsidies wegvallen, zal dit niet ongemerkt blijven bij onze medewerkers en de sleutelfiguren. Ik heb wel begrepen dat schepen Beels voor deze kwetsbare jongeren nog geld zoekt.”

Bryssinckx stelt vast dat hoewel dit type projecten al sinds de jaren 90 door het kabinet van de schepen van Werk worden gefinancierd, dat nu niet meer het geval is. “Misschien is er voortschrijdend inzicht bij het beleid en is het oordeel nu dat dit beter onder het beleidsdomein onderwijs valt”, zegt de Gatam-directeur. “Dat inzicht heeft er dan wel lang over gedaan. Ik kan mij geen schepen van Werk herinneren die de subsidies ooit in twijfel trok, maar ook geen schepen van Onderwijs die deze projecten opeiste. Ik begrijp wel dat schepenen politiek keuzes moet maken en daarvoor geld zoeken.”

Snelle afbouw

Voormalig schepen van Werk Claude Marinower (Open Vld) had in 2019 al duidelijk laten weten aan zijn collega van Onderwijs Beels dat hij het budget voor Gatam zou afbouwen en terugbrengen naar nul. Ook huidig schepen Caluwaerts zet deze beleidslijn door.

“Het was een snelle afbouw van middelen en dan is het moeilijk om op zo’n korte periode andere financiering te vinden”, zegt Bryssinckx. “Wij zijn één van de weinige organisaties met eigen werkateliers. Dat is een grote kostprijs. We krijgen hiervoor subsidies van het Europees Sociaal Fonds, maar ook die zullen vanaf volgend schooljaar met 17% dalen.”

Bryssinckx betreurt vooral dat zijn organisatie niet werd betrokken in de discussie. “Wie als organisatie rond werkgelegenheid bezig is, wordt op de hoogte gebracht van de beslissing, maar wordt niet op voorhand betrokken”, zegt Bryssinckx. “Er is geen dialoog en overleg. Ik vind het spijtig dat we door de overheid niet als partner worden gezien, maar alleen als uitvoerder.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Jinnih Beels Antwerpen