Themabeeld. ©  nieuwsblad

Verzekeraars moeten droogteschade blijven vergoeden

Het Grondwettelijk Hof heeft de vraag van Assuralia, de koepel van de Belgische verzekeraars, verworpen om een wets­wijziging te schorsen die de sector verplichtte droogteschade aan woningen via de brandverzekering te dekken. Het Hof moet zich later nog uitspreken over de eventuele vernietiging van die wet. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Bron: BELGA

Door de droogte hebben almaar meer huis­eigenaars schade aan hun woning, zoals verzakkingen of scheuren in de muren. Verzekeraars bleken die schade vaak niet te dekken via de brandverzekering, omdat een wet op natuurrampen uit 2005 ruimte liet voor interpretatie, klinkt het in De Tijd. Om dat achterpoortje te sluiten, keurde het federale parlement vorig jaar een “interpretatieve wet” goed.

Maar de Belgische verzekeraars eisten voor het Grondwettelijk Hof dat die wetswijziging wordt vernietigd. De interpretatieve wet schept volgens hen louter meer onduidelijkheid. Brandverzekeringen dekken alleen maar de gevolgschade van de droogte, zoals barsten in de pleister, is de redenering. Bovendien is de omvang van de mogelijke schadegevallen enorm, zeggen de verzekeraars: mogelijk kan voor 25 procent van de woningen in België een schadeclaim worden ingediend. 

De sector heeft geen reserves aangelegd voor zulke dossiers, zeggen de verzekeraars. Ze zouden niet alleen financieel verlies lijden, maar riskeren ook in hun bestaan zelf te worden getroffen.

Het Grondwettelijk Hof besloot de interpretatieve wet niet te schorsen. Volgens het Hof hebben de verzekeraars geen concrete gegevens verschaft waaruit blijkt dat de onmiddellijke toepassing van de aangepaste regelgeving hun voortbestaan in het gedrang zou brengen. De verzekeraars moeten droogteschade dus blijven vergoeden tot het Hof beslist heeft of de interpretatieve wet vernietigd moet worden. Wanneer die beslissing valt, is niet bekend.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER