Borgerhouts Vooruit-districtsraadslid Koen Van Roey is oprichter en directeur van de organisatie JINC. © Victoriano Moreno

Open Vld suggereert politieke banden bij toekenning subsidies aan JINC in plaats van aan Gatam

Antwerpen -

Beschikt het kabinet van schepen van Onderwijs Jinnih Beels over onvoldoende geld om de vzw Gatam te subsidiëren of speelt er iets anders mee? Open Vld lijkt dat laatste te insinueren. Beels steunt JINC en de directeur van JINC is Koen Van Roey, Vooruit-districtsraadslid in Borgerhout. Een van de bestuursleden is dan weer de woordvoerder van Frank Vandenbroucke (Vooruit). Beiden van dezelfde partij als schepen Jinnih Beels.

Sacha Van Wiele

LEES OOK. Openlijke ruzie tussen coalitiepartners Vooruit en Open Vld blijft duren

Marinower verwees naar het project in de discussie over subsidies. Volgens Beels is er onvoldoende geld om het project rond ongekwalificeerde jongen van vzw Gatam te steunen. Een project dat tot nu steun kreeg vanuit de bevoegdheid werk. Als ze het project zou moeten financieren, dan betekent dit dat ze geld van ergens anders moet weghalen. Dat zou dan ten koste gaan van het onderwijsproject A’rea Up, dat zich ook richt op het tegengaan van de ongekwalificeerde uitstroom van leerlingen. Een project dat nog was opgestart door haar voorganger op Onderwijs Claude Marinower.

De Open Vld-fractieleider vond het in de raadscommissie merkwaardig dat Beels wel een miljoen euro had voor een nieuw project. Een subsidie die gespreid is over enkele jaren tot en met 2024. Marinower wou de naam niet noemen. Beels zei in de commissie geen flauw idee te hebben waarover het gaat. Blijkbaar gaat het om JINC.

JINC is een Nederlandse organisatie. Op de website van deze organisatie is te lezen dat het de missie is om tot een maatschappij te komen waarin achtergrond niet de toekomst bepaalt van een kind. “Om dat te bereiken, helpen we kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt”, aldus JINC. “Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 63.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien.”

Vooruit-districtsraadslid

Een jaar geleden ging de Belgische afdeling van JINC van start in Antwerpen. 76 basisschoolkinderen gingen digitaal op ‘bliksemstage’ bij Antwerpse bedrijven. 744 leerlingen werden door JINC bereikt, 33 bedrijven en dertien scholen zijn partner.

Het is niet toevallig dat juist dit project door Open Vld wordt aangehaald in het debat met Beels over de vzw Gatam. Dat heeft vooral te maken met wie de leiding heeft bij JINC België. Op de website van JINC België staat Koen Van Roey als oprichter en huidig directeur van deze organisatie. Hij is ook districtsraadslid in Borgerhout voor Vooruit, dezelfde partij als Beels. In de bestuursraad van JINC zit de woordvoerder van federaal minister Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Zonder het met zoveel woorden te zeggen, doet Open Vld minstens uitschijnen dat er een andere reden is waarom Beels geen middelen wil vrijmaken voor Gatam, maar wel voor JINC. Marinower vond het merkwaardig dat in dit geval dit gebeurde zonder evaluatie, terwijl iedereen wel overtuigd is van de waarde van het project van Gatam. De fractieleider omschreef het in de raadscommissie als volgt: “zonder te meten werden daar enorme budgetten voor toegekend, terwijl voor Gatam niets gevonden kon worden”.

Schepen Beels wenste niet te reageren op de vraag of de link met enkele personen uit haar partij al of niet meespeelde in dit subsidiedossier. De doelgroep van JINC is wel anders dan bij Gatam.

Het blijft opmerkelijk dat de twee meerderheidspartijen al zeven maanden publiekelijk ruzie maken.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Politiek Antwerpen