In de Turnhoutse Parkwijk staan momenteel veel sociale huurwoningen leeg omwille van een renovatie. 

In de Turnhoutse Parkwijk staan momenteel veel sociale huurwoningen leeg omwille van een renovatie. © Bert De Deken

Meer sociale woningen, minder huurders: “Structurele stijging” versus “elk jaar minder”

Turnhout -

Oppositiepartij PVDA signaleert dat het aantal sociale huurders in Turnhout de voorbije tien jaar daalde. Bevoegd schepen Kelly Verheyen (Vooruit) wijst erop dat het aantal sociale huurwoningen net al jaren stijgt. De leegstaand is te wijten aan een renovatiebeweging.

Wouter Adriaensen

PVDA vond nieuwe cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) over het aantal sociale huurders in Turnhout. Waren dat er in 2012 nog 1.217 dan daalde hun aantal jaar na jaar tot 1.171 vorig jaar. “We komen op dit moment totaal niet tegemoet aan de sociale noden in de stad”, vindt gemeenteraadslid Wout Schafraet (PVDA). “Terwijl de armoede de afgelopen jaren sterk is gestegen, neemt het aandeel sociale woningen jaar na jaar af. Ondertussen staan 2.469 Turnhoutenaren op een wachtlijst voor een sociale woning. Dat aantal was nog nooit zo hoog.”

9% BSO

Alleen personen of gezinnen met een lager inkomen die niet over een eigen woning of bouwgrond beschikken, komen in aanmerking om een sociale woning te huren. Om betaalbaar wonen binnen ieders handbereik te brengen, legde de overheid de gemeenten een bindend sociaal objectief (BSO) van 9% sociale huurwoningen op hun grondgebied op. Turnhout schurkt al opvallend dicht tegen dat cijfer aan, toont schepen voor Huisvesting Kelly Verheyen (Vooruit).

“Zelfs als je de leegstaande woningen niet meetelt omdat ze inderdaad tijdelijk niet beschikbaar zijn, zit je aan een pak meer sociale huurwoningen dan PVDA laat uitschijnen. We komen aan 1.708 woningen op 20.382 huishoudens, ofwel 8,4%. We leggen nieuwbouwprojecten de norm van 15% sociale woningen op. Dat zorgt jaar na jaar voor een structurele stijging. Aan het einde van deze legislatuur zullen er 550 extra sociale huurwoningen zijn.”

Geen speerpunt

Volgens PVDA toont de praktijk aan dat die verplichte 15% te weinig is. “Het aantal sociale woningen dat leegstaat en van de huurmarkt verdwijnt, is groter dan het aantal woningen dat bijgebouwd of gerenoveerd wordt”, zegt Wout Schafraet. “De leegstand neemt structureel toe, van 94 woningen in 2012 naar 248 vandaag.”

De oppositiepartij noemt het “straf” dat de schepen vindt dat ze de verkeerde cijfers gebruiken. “Wat echt telt, is hoeveel mensen beschikken over een sociale woning, niet hoeveel er leegstaan. De private nieuwbouwprojecten schieten als paddenstoelen uit de grond, maar ondertussen staan honderden sociale woningen leeg. De armoede neemt toe, de wachtlijst groeit aan en toch zijn er elk jaar minder Turnhoutenaren die een sociale woning huren. Betaalbaar wonen zou een speerpunt van dit stadsbestuur moeten zijn, maar dat is het nu niet.”

Tijdelijke leegstand

Sociale huisvestingsmaatschappij De Ark werkt aan een grondige renovatie van het verouderde patrimonium in onder meer de Parkwijk en Den Brand. “Voor ons is het geen optie om niet te renoveren”, zegt schepen Verheyen. “We vinden namelijk dat mensen moeten kunnen leven in een sociale huurwoning die kwaliteitsvol is, volgens het modern comfort en, zeker gezien de hoge energieprijzen, volgens de recente energienormen. Dat verklaart waarom we tijdelijk met 225 leegstaande sociale huurwoningen zitten, een relatief hoog aantal.”

De stad probeert de lange wachtlijst niet alleen in te korten door het stijgende aanbod aan sociale huurwoningen. “Zo leiden we mensen in financieel moeilijke situaties toe naar een duurzame job of opleiding om hun inkomen te verhogen. Sociaal wonen is immers een oplossing voor mensen met een klein budget. We blijven standvastig investeren in bijkomende sociale woningen, maar tegelijk investeren we ook in mensen om hen te versterken waar dat kan.”

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio