Openlijke ruzie tussen coalitiepartners Vooruit en Open Vld blijft duren

Antwerpen -

Het zit er bovenarms op tussen Antwerps schepen Jinnih Beels (Vooruit) en Open Vld-fractieleider Claude Marinower (Open Vld). Onderwerp van discussie: de verlaging van de subsidies voor vzw Gatam, waar beide partijen in november 2021 al eens over in de clinch gingen.

Jan Stassijns

LEES OOK. Vooruit en Open Vld in de clinch over verlaging subsidies vzw Gatam: “Marinower raakt zo een heel kwetsbare groep jongeren”

LEES OOK. Opnieuw botsing tussen Vooruit en Open Vld over budget voor organisatie Gatam: “Dat u dit nu opnieuw lapt”

Gatam is een organisatie die jongeren begeleidt die zonder diploma de schoolbanken dreigen te verlaten. In 2020 kreeg de vzw nog 795.000 euro van de stad Antwerpen, uit het budget toenmalig schepen van Werk, Claude Marinower (Open Vld). Dat bedrag wordt nu herleid tot nul. Volgens Marinower, en zijn opvolger Erica Caluwaerts (Open Vld), valt de werking van de vzw niet onder de bevoegdheid Werk, maar hoort het thuis onder Onderwijs, het domein van schepen Jinnih Beels (Vooruit). Die laatste is ‘not amused’ met die beslissing. En dat zorgde eind november al eens voor een pittige discussie tussen Vooruit en Open Vld.

Diezelfde discussie wakkerde dinsdag opnieuw aan in de raadscommissie van Marinowers opvolger, schepen Erica Caluwaerts (Open Vld). En woensdagavond opnieuw, in de raadscommissie van Jinnih Beels.

Marinower in de aanval

De voorzet wordt telkens gegeven door Vooruit-fractieleider Hicham El Mzairh, partijgenoot van Beels. Hij stelt de vraag, waarna Beels in de aanval gaat. “Zowel ik als mijn kabinet hebben de afgelopen maanden herhaaldelijk gevraagd bij schepen Caluwaerts wat de plannen waren voor Gatam”, zegt Beels. “Eind maart heb ik te horen gekregen dat de subsidies worden stopgezet. Gatam is een belangrijke partner om de ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan. Met zijn atelierwerking bereiken ze 140 jongeren. En het zijn die 140 jongeren die ik niet in de steek wil laten. Het is mijn verantwoordelijkheid en die van de stad om met die jongeren aan de slag te gaan.”

Voormalig schepen en Open Vld-fractieleider Marinower bijt van zich af. “Als sinds november 2019 was bekend dat het domein Werk, de financiële steun voor dit project zou afbouwen”, begint hij. “U wist perfect waar dit naartoe ging. Nu doen alsof u van niets wist, is een loopje nemen met de waarheid.”

Beels in het nauw

Volgens Marinower had Jinnih Beels de kans om de financiering over te nemen, maar werd daar geen gevolg aan gegeven. “Het argument was dat jullie dit niet konden financieren, omdat er geen meting of evaluatie was van het project. Nochtans ondersteunt uw kabinet wel een ander project, sinds begin 2021. Zonder te meten, zonder evaluatie worden gigantische budgetten toegekend, 1 miljoen tot en met 2024, terwijl er voor Gatam, volgens u, niets kon gevonden worden.”

De naam van het project noemt Marinower niet, maar het triggert CD&V-gemeenteraadslid Nahima Lanjri om deel te nemen aan het debat. “Over welke organisatie gaat dit”, vraagt ze aan schepen Beels. “Als er 1 miljoen euro wordt gegeven, zonder meting of studie, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Het gaat tenslotte over geld van de belastingbetaler.”

Een vraag waar Beels duidelijk niet was op voorbereid. “Die vraag moet u niet aan mij stellen. Ik heb geen flauw idee over wat het gaat”, reageert ze gepikeerd, waarna een stilte valt. “Komt hier geen antwoord op?”, vraagt Groen-gemeenteraadslid, Karen Maes. “Zo maakt u het alleen maar erger.”

Het antwoord komt er niet, maar Marinower doelde op Jinc Antwerpen. Die organisatie begeleidt jongeren, in samenwerking met bedrijven, naar werk. Tot en met 2024 voorziet Beels zo’n 1 miljoen euro voor de ondersteuning ervan.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners