© RTV

Ivarem maakt afvalcijfers bekend: “Nog meer restafval dan voor coronacrisis”

Regio Mechelen -

De inwoners van de Ivarem-gemeenten uit de Mechelse regio produceerden vorig jaar 1,2% minder restafval dan in het coronajaar 2020. PMD is met een stijging van 75% dan weer de grootste stijger. Een pluim is er in het werkingsgebied voor de gemeenten Putte en Bonheiden.

Bert Provoost

De totale hoeveelheid restafval daalde licht van 134,99 kilogram per inwoner naar 133,33 kilogram per inwoner. De hoeveelheid ingezamelde recycleerbare afvalstoffen steeg dan weer licht van 312,80 kilogram per inwoner naar 313,93 kilogram per inwoner.

“De totale afvalproductie nam in 2021 dus nauwelijks af door de stijging van de totale hoeveelheid recycleerbare afvalsoorten. Wellicht neemt het restafval licht af door de versoepeling van de coronamaatregelen, waardoor we minder thuis zijn. We stellen dus vast dat de hoeveelheid restafval hoger blijft dan voor de coronacrisis. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het deels blijvend karakter van thuiswerk”, zegt communicatieverantwoordelijke Filip Van Assche.

Nat jaar

PMD (+75%), asbestcement (+10%) en groenafval (+10%) zijn de grote stijgers bij de selectieve afvalsoorten. “Bij PMD heeft dat te maken met de lancering van de nieuwe Blauwe Zak begin 2021. De ingezamelde kunststoffen op het recyclagepark nemen dan weer met 73% af door de intrede van de nieuwe sorteerregels voor PMD. Voor asbest is de stijging vooral te verklaren door de nieuwe dienstverlening waarbij we het asbest aan huis ophalen. Het groenafval nam dan weer sterk toe doordat 2021 een zeer nat jaar was”, klinkt het.

Dit jaar is het de gemeente Bonheiden die de beste resultaten kan voorleggen met een gemiddelde van maar 100,64 kilogram restafval per inwoner. De gemeente Putte heeft dan weer het laagste aandeel restafval in verhouding tot de totale afvalproductie. Slechts 20,75% van het Putse afval wordt afgevoerd naar de verbrandingsovens.

“Deze jaarcijfers van 2021 betekenen alleszins dat we met zijn allen meer sorteren. Die grondstoffen verzamelen is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van een circulaire economie.” zegt Ivarem-voorzitter Koen Anciaux.

Lees het volledige rapport over de afvalcijfers van Ivarem na op www.ivarem.be/publicaties

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio