©  BART DEWAELE

Geen stemmingen in federaal parlement wegens onvoldoende meerderheidsleden

De plenaire Kamer heeft woensdagavond geen stemmingen kunnen houden omdat er onvoldoende leden van de meerderheid in het halfrond aanwezig waren. De afgewerkte wetteksten zullen tijdens de volgende plenaire vergadering worden gestemd.

debnBron: BELGA

De plenaire vergadering had woensdag na het vragenuurtje zoals gebruikelijk een reeks teksten besproken. Zeer controversiële ontwerpen en voorstellen stonden niet op de agenda. Het omstreden ontwerp over de prikplicht in de zorg was al naar de Raad van State verwezen. Dus bleven onder meer nog resoluties over de vermeende schending van de mensenrechten in Hongkong en psychosociale begeleiding van militairen op de agenda over.

Ziekte

Het was N-VA-fractieleider Peter De Roover die zijn collega’s erop attent maakte dat de meerderheid met amper 60 leden aanwezig was, op een totaal van 150 Kamerleden. Hij waarschuwde meteen dat er van stemmingen geen sprake zou zijn indien de Vivaldipartijen geen extra volk zouden optrommelen.

Voor alle duidelijkheid: enkele parlementsleden van de meerderheid waren ziek. Daarover waren stemafspraken gemaakt met N-VA, maar ook die meegerekend was de meerderheid niet in aantal. Servais Verherstraeten (cd&v) gaf daarop toe dat het niet zou lukken tijdig voldoende mensen op te trommelen en stelde daarom voor de stemmingen volgende week te laten plaatsvinden. 

De besproken teksten zullen dus bij de volgende plenaire de revue passeren, maar alledaags is dit uitstel om die reden niet.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER