©  rr

Stad organiseert aparte opvang voor jongvolwassen thuis- en daklozen

Antwerpen -

De stad Antwerpen zal vanaf augustus in aparte opvang voorzien voor dak- en thuislozen tussen 18 en 25 jaar. Niet alleen ’s nachts, maar ook overdag kunnen de jongvolwassenen er terecht. “Het gaat over meer dan 10% van de daklozen bekend in de Antwerpse nachtopvang”, zegt schepen van Sociale Zaken, Tom Meeuw (Vooruit). “Dit project beantwoordt aan een specifieke, reële nood.”

Jan Stassijns

In Pension Van Schoonhoven, in de Van Schoonhovenstraat, worden in augustus twaalf kamers opengesteld voor de opvang van thuis- en dakloze jongvolwassenen. De stad wil dat aantal op termijn uitbreiden naar 22. “We richten een 24 op 24u opvang in en bieden jongeren een die anders op straat moeten slapen een bed aan”, zegt schepen van Sociale Zaken, Tom Meeuws (Vooruit). “Maar we grijper liever nog vroeger in, om de echte dakloosheid bij jongeren te voorkomen. Ook wanneer ze in de nieuwe opvang terechtkomen, spelen we meteen kort op de bal. De bedoeling is om het verblijf in de jongerenopvang zo kort mogelijk te houden. Samen met het CAW en een hele waaier aan partners uit het Mind the Gap-collectief is het de bedoeling hen zo te laten doorstromen naar een woonproject op maat.”

Jongerenwoningen

De aanpak verloopt in drie stappen. Tijdens een eerste, korte periode van enkele weken kunnen de jongeren tot rust komen. Er wordt bekeken hoe ze verder kunnen of willen. Daarna wordt er, samen met verschillende organisaties gezocht naar een traject op maat. Dat kan gaan van herstelgesprekken met de thuisomgeving, opvang voor studenten of tijdelijke woonprojecten tot begeleiding naar zelfstandig wonen op de private huurmarkt. Het derde luik bestaat uit een dertigtal jongerenwoningen die voor een periode van maximaal een jaar ter beschikking gesteld zouden worden.

800.000 euro

De stad Antwerpen trekt voor het project 800.000 euro uit. Volgens de schepen beantwoordt het project aan een reële nood. “Meer dan 10% van de daklozen bekend in de Antwerpse nachtopvang zijn tussen 18 en 25 jaar” weet Meeuws. “Het gaat over een tachtigtal jonge mensen, die zich vaak niet thuis voelen in de klassieke nachtopvang. Ze kiezen daarom voor sofaslapen of de straat. Daarnaast zijn er ook jongeren die in een beperkende thuissituatie zitten en die op zoek zijn naar ruimte om hun leven zélf vorm te geven. Voor deze jonge mensen organiseren we daarom nu aparte opvang, niet alleen ’s nachts, maar ook overdag met de nodige begeleiding.”

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio