©  AP

Federale regering koopt apenpokkenvaccins aan: “In de eerste plaats om zorgverleners te beschermen”

De federale regering zette woensdag het licht op groen voor de aankoop van 1250 vaccins tegen het apenpokkenvirus. Dat laat het kabinet van minister Frank Vandenbroucke weten. Met die vaccins zouden zo’n 625 mensen geholpen kunnen worden.

Dante Bellon

De uitbraak van het virus wordt nauw op de voet gevolgd door de Risk Assessment Group en de Risk Management Group. Zij bevelen in een advies aan om in enkele gevallen over te gaan tot vaccinatie.

Het pokkenvaccin van de derde generatie ImvanexTM is in Europa nog niet beschikbaar. In afwachting van de lopende besprekingen op Europees niveau voor de toewijzing van vaccins aan de lidstaten, en in afwachting van het advies over het gebruik van vaccinatie van de Belgische National Immunization Technical Advisory Group (NITAG), beslist ons land alvast om bij de nieuwe Europese autoriteit voor gezondheidscrisissen HERA in te tekenen en een kleine voorraad aan vaccins aan te kopen, laat het kabinet weten.

Snelle actie

“De nauwe samenwerking met andere Europese lidstaten, maakt dat we snel tot actie over kunnen gaan”, zegt federaal minister voor volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “De aangekochte vaccins willen we in het bijzonder inzetten voor zorgverleners met een hoog risico na blootstelling doordat ze bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt hebben van persoonlijke beschermingsmiddelen of wanneer er zich een risico op ernstige ziekte voordoet.”

50.000 vaccins

HERA zal in de eerste schijf 50.000 vaccins aankopen. Daarvan kunnen er 30.000 meteen over de lidstaten worden verdeeld. De overige 20.000 zullen in de komende weken en maanden bezorgd worden.

“Het nieuwe initiatief dat de Europese Commissie genomen heeft om vanuit het Europese HERA samen vaccins aan te kopen, werkt. Zo zijn we beter voorbereid op toekomstige pandemieën en kunnen we samen met andere Europese lidstaten sneller beslissen en tot gezamenlijke aankoop over gaan”, laat Vandenbroucke nog weten.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER