Geniet van Schoten zal alle handelaars automatisch lid maken. 

Geniet van Schoten zal alle handelaars automatisch lid maken. © RR

Geniet van Schoten: alle handelaars moeten verplicht lidgeld betalen

Schoten -

Alle handelaars van Schoten krijgen binnenkort een uitnodiging in de bus om hun lidgeld te betalen voor Geniet van Schoten. Ze hebben geen keuze. Die bijdrage is verplicht en moet de nieuwe handelaarsvereniging Geniet van Schoten per jaar 70.000 euro opleveren.

De gemeenteraad, die met schepen Véronique D’Exelle (N-VA) ook iemand in de raad van bestuur van Geniet van Schoten heeft zitten, keurde het belastingreglement zopas goed. Lid worden is geen vrije keuze. Iedereen die een ‘publiek toegankelijke commerciële vestiging’ uitbaat zal een bijdrage dienen te betalen. Vrije beroepers ontspringen de dans net als niet-commerciële dienstverstrekkers en sociale dienstverleners.

“De handelaren dragen bij afhankelijk van de grootte en de ligging van hun commerciële vestiging”, aldus D’Exelle. “De jaarlijkse bijdrage varieert van 75 euro voor een kleine bakker buiten het kernwinkelgebied, 450 euro voor de grote zaken op de Bredabaan tot 600 euro voor de grootste winkels in het kernwinkelgebied. Op deze manier dragen ook ketens en handelaars buiten de kern hun steentje bij tot de versterking van de handel in Schoten.”

Vorig jaar organiseerde Geniet van Schoten tijdens het eerste grote publieke evenement onder meer een modeshow.

Vorig jaar organiseerde Geniet van Schoten tijdens het eerste grote publieke evenement onder meer een modeshow. © JAA

Eerste inning in 2022

Omwille van corona werd de bijdrage van de handelaars in 2021 niet geïnd, maar in 2022 zal dit wel gebeuren. De gemeente legt evenveel bij als alle handelaars samen. De inning van de bijdragen van de handelaars levert 70.000 euro op. Door het engagement van het lokaal bestuur zal het jaarlijks werkingsbudget stijgen tot 140.000 euro.

“Alle handelaren dragen bij, maar plukken ook de vruchten van de communicatie, acties en promoties die op touw gezet worden”, aldus D’Exelle. “Geniet van Schoten organiseert immers doorheen het jaar verschillende activiteiten en evenementen om de handelaars te steunen, denk maar aan het evenement Schoten Geniet of de Geniet van Schoten-cadeaubonnen. Iedere ondernemer met een openbare en publiek toegankelijke ruimte zal voortaan kunnen meedoen met activiteiten, evenementen en promoties, ook de handelaars buiten het kernwinkelgebied.”

Alvast gemeenteraadslid Kurt Vermeiren (Vooruit) hekelde het feit dat ook winkeliers in de wijk Deuzeld, waar acties van Geniet van Schoten haast nooit plaatsvinden, verplicht worden om een bijdrage te leveren. (jaa)

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio