Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) 

Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) ©  Joris Herregods

Willebroekse jongeren vinden nieuw samenscholingsverbod maar niks: “Ik ga mij alleszins niet aan het verbod houden”

Willebroek gaat een samenscholingsverbod invoeren. Bewoners mogen niet langer met meer dan drie personen rondhangen in bepaalde straten. De maatregel moet de rust doen weerkeren na herhaaldelijke problemen met jongeren de laatste maanden. Hoewel buurtbewoners het erover eens zijn dat er een overlastprobleem is, kan de maatregel op weinig bijval rekenen.

Nina Nzenza

MEER OVER