©  REUTERS

Europa gaat achter activa van Russische oligarchen aan

De Europese Commissie wil het makkelijker maken om de activa van Russische oligarchen die op de sanctielijst van de EU staan en die sancties proberen te omzeilen op te sporen, in beslag te nemen en eventueel te verkopen. “Vandaag zetten we een nieuwe stap om de druk hoog te houden op Poetin en zijn handlangers, de agressors in Oekraïne”, zegt voorzitter Ursula von der Leyen.

Bron: Belga

De gerechtelijke autoriteiten in de lidstaten hebben momenteel maar beperkte mogelijkheden om achter het vermogen van criminelen aan te gaan. De winst die ze halen uit hun illegale activiteiten blijft voor 99% in hun handen. Het voorstel van de Commissie heeft niet alleen betrekking op de georganiseerde misdaad, maar ook op de Russen die op de Europese sanctielijst naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne staan en die sancties proberen te omzeilen. Dat doen ze door bijvoorbeeld hun jacht naar internationale wateren te brengen of hun eigendomstitel over te dragen op een derde, niet-gesanctioneerde partij.

De Commissie stelt een aanpak in twee stappen voor. Ten eerste wil ze het overtreden van sanctiemaatregelen toevoegen aan de lijst met EU-misdrijven. Zodat die overtredingen in de hele Unie als zodanig erkend worden. Daarvoor is het unanieme akkoord van de 27 lidstaten nodig. Ten tweede wil de Commissie makkelijker gevolg kunnen geven aan schendingen van EU-sancties door criminele winsten beter opspoorbaar en confisqueerbaar te maken. Om die richtlijn van kracht te laten worden, moeten zowel de lidstaten als het Europees Parlement ermee instemmen. Op deze manier wil de Commissie het overtreden van Europese sanctiemaatregelen in heel de EU op dezelfde manier strafbaar stellen.

LEES OOK. Waarom Russische oligarchen niet welkom zijn op economische top in Zwitserse Davos, bedrijf uit Pulle bouwt mee aan Russian Warcrimes House

“Alle criminelen moeten zich nu zorgen gaan maken, en ook sommige oligarchen”, zegt vicevoorzitter Margaritis Schinas tijdens de persconferentie. De wetgeving is bedoeld om makkelijker de hand te kunnen leggen op de opbrengst van criminele activiteiten en dat Russische oligarchen enkel voor hun activa moeten vrezen als ze onder de sancties uit trachten te komen. Dat is volgens Schinas de beste manier om achter de activa van de Russische oligarchen aan te kunnen gaan.

Het blijven de nationale rechters die kunnen overgaan tot de inbeslagname van illegale activa. De Commissie wil hen wel meer mogelijkheden geven om tot zo’n confiscatie over te gaan. Zo moet dat in de toekomst ook kunnen wanneer een rechter ervan overtuigd is dat onverklaarbare tekenen van rijkdom voortvloeien uit criminele activiteiten, zonder een bewijsbare link met een misdrijf. “Deze maatregel is van cruciaal belang om criminele activiteiten te ondergraven en om de rechten van de betrokkenen te beschermen”, zegt de Commissie.

“Europese sancties moeten gerespecteerd worden en wie ze probeert te omzeilen, gestraft”, zegt Commissie-vicevoorzitter Vera Jourova. “De schending van EU-sancties is een ernstig misdrijf en moet dan ook ernstige gevolgen kennen. We hebben pan-Europese regels nodig die daarvoor moeten zorgen.” Volgens commissaris voor Justitie Didier Reynders gaat het erom de achterpoortjes te sluiten en “de gerechtelijke autoriteiten de tools te geven schendingen van EU-sancties te vervolgen”.

“Fonds om Oekraïne te helpen”

Eens de nieuwe wetgeving van kracht wordt, zullen de lidstaten erover moeten waken dat de waarde van inbeslaggenomen goederen niet verloren gaat tijdens de procedure. Worden de activa te gelde gemaakt, dan beslissen de nationale autoriteiten zelf wat daarmee gebeurt. Ze kunnen het geld in de schatkist storten, slachtoffers compenseren of, zo raadt de Commissie aan, aanwenden voor sociale doeleinden.

Als het van commissaris voor Justitie Didier Reynders afhangt, gaat de opbrengst van de activa van Russische oligarchen naar een fonds om “Oekraïne te helpen”. Sinds 2014, toen Rusland de Krim annexeerde, plaatste Europa al 1.093 personen en 80 entiteiten op zijn sanctielijst. Al bijna 10 miljard euro van gesanctioneerde Russen en Wit-Russen werd bevroren. 200 miljard euro aan financiële transacties werd geblokkeerd.

LEES OOK. Oorlog in Oekraïne gaat vierde maand in: waar gaat het heen? Vier uiteenlopende stemmen doen een voorspelling

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio