© RTV

Gemeenteraad keurt samenscholingsverbod in berucht steegje goed: “Willebroek wordt een tweede Molenbeek”

Willebroek -

Naar aanleiding van de voortdurende overlast door een harde kern van een twintigtal jongeren, werd dinsdagavond op de Willebroekse gemeenteraad gestemd over de invoering van een samenscholingsverbod in het steegje tussen het Louis De Naeyerplein en de Schoolweg en de onmiddellijke omgeving daarvan. Het voorstel werd goedgekeurd en gaat zo snel mogelijk van kracht. Het samenscholingsverbod geldt de klok rond en duurt minstens tot 28 juni.

Ward Bosmans

LEES OOK. Burgemeester van Willebroek over samenscholingsverbod: “Als we niets doen, worden de problemen alleen maar erger”

In het voorafgaande debat vroeg oppositielid Marc De Laet (Vooruit) om een globale aanpak van het probleem. CD&V en onafhankelijk raadslid Rudi Kennes sloten zich bij die vraag aan. De Laet is zich er naar eigen zeggen van bewust dat de problemen niet in een dag opgelost geraken. “Maar ze ontstaan ook niet in één dag. Dat betekent dat er onvoldoende preventief gehandeld is. Er moet een gezamenlijk engagement komen om de problematiek op te lossen.” Fractieleider Gert Boey (CD&V) pleitte tijdens de gemeenteraad voor meer overleg met jongeren. “De jeugdraad weet wat er leeft op het terrein.”

Onafhankelijk raadslid Kevin Eeraerts vindt het dan weer hoog tijd voor een repressief beleid. “Willebroek wordt een tweede Molenbeek. Sommige mensen durven het centrum van Willebroek niet meer in. Ik pleit voor nultolerantie.”

Globaal plan

Burgemeester Bevers (N-VA) nam de uitgestoken hand van de oppositie aan en wil met hen, en eventueel met externe experten, samenwerken aan een globaal plan. De gemeenteraad stemde unaniem de vorming van een werkgroep/commissie goed die dit globaal plan moet uitwerken.

LEES OOK. Willebroekse jongeren vinden nieuw samenscholingsverbod maar niks: “Ik ga mij alleszins niet aan het verbod houden”

Ook het voorstel van de invoering van het samenscholingsverbod voor meer dan drie personen kon op een ruime meerderheid binnen de gemeenteraad rekenen en werd goedgekeurd. Burgemeester Bevers benadrukte dat dit geen impact heeft op gezinnen die met meer dan drie leden in de buurt zouden wandelen. “Ook tijdens de markt of bij een bezoek aan de horeca geldt het samenscholingsverbod niet. De beslissing blijft van kracht tot de volgende gemeenteraad op 28 juni. Dan maken we een evaluatie. We willen allemaal dat de overlast zo snel mogelijk ophoudt.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners