Door zuinig beleid houdt de gemeente onder meer geld over om de Witte Kerk in Schilde Bergen over te kopen van de dominicanen.  

Door zuinig beleid houdt de gemeente onder meer geld over om de Witte Kerk in Schilde Bergen over te kopen van de dominicanen.  © JAA

Budgettaire cijferdans draait beter uit dan gevreesd: “Vinger op de knip houden loont”

Schilde -

De financiën van Schilde staan er beter voor dan gevreesd. Dat zei schepen Olivier Verhulst (Open Vld) bij de voorstelling van de jaarrekening van het zware jaar 2021.

Schepen Olivier Verhulst.

Schepen Olivier Verhulst. © RR

“Door de vinger op de knip te houden en voorzichtig om te springen met onze financiën vaart onze gemeente stabiel door een storm van crisissen. We blijven financieel gezond en kunnen de beloofde investeringen financieel aanhouden”, vat de schepen van Financiën de dikke bundel met tabellen en cijfers samen. Die is trouwens raadpleegbaar voor het brede publiek via de website Schilde Schittert.

2021 bracht heel wat uitdagingen met zich mee. Corona maakte het lokale besturen voor het tweede jaar op rij moeilijk, de energieprijzen stegen naar ongeziene hoogten en Oekraïense vluchtelingen hadden opvang en zorg nodig. Desondanks behoudt het lokaal bestuur Schilde een goede financiële basis. Ze beschikt – zo bewijzen de cijfers – over een stabiel kader voor de uitvoering van toekomstige plannen. Zo blijft er ruimte om belangrijke investeringen uit te voeren, zoals de aankoop van de kerk in Schilde-Bergen – kostprijs 1,9 miljoen euro – en de kleuterschool Hertebos, die de gemeente voor één miljoen euro overneemt van de Zuster van het Heilig Hart van Maria.

Belastingtarieven

Concreet: ondanks een ongunstige raming van -929.638 euro, sluit de jaarrekening 2021 af met een positief budgettair resultaat van 2.268.865 euro. Dit brengt het gecumuleerd budgettair resultaat op bijna twaalf miljoen euro.

“Aan de basis van het positieve resultaat liggen lagere loonlasten, gunstige ontvangsten uit onroerende voorheffing maar vooral de diverse budgethouders die continue de vinger aan de pols houden”, verklaart Verhult de ombuiging van de trend.

Al liepen omwille van corona sommige geplande investeringen vertraging op. De middelen voor de realisatie van deze projecten moeten daarom wel beschikbaar blijven. Maar Schilde kan haar belastingtarieven nu al vele jaren stabiel en vrij laag houden: 5% aanvullende personenbelasting en 551 opcentiemen op de onroerende voorheffing. (jaa)

Website gemeente Schilde met toegang tot financiële rapporten

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio