De discussie over het aantal extra kilometers door de invoering van eenrichtingsverkeer op de Mechelse vesten is al weken een heet hangijzer. 

De discussie over het aantal extra kilometers door de invoering van eenrichtingsverkeer op de Mechelse vesten is al weken een heet hangijzer. ©  Dirk Vertommen

Nieuwe berekening betwist dat je extra kilometers moet rijden door nieuwe Mechelse vesten: “Het zijn er 13 miljoen minder”

Mechelen -

Mechelaars vrezen dat ze door de invoering van eenrichtingsverkeer op de vesten (R12) extra kilometers moeten rijden. Ook actiecomités grijpen dat veel aan in hun kritiek op de plannen. Terwijl de startnota van ‘Nieuwe Vesten’ een serieuze toename aangaf, toont een nieuwe berekening van de Vlaamse overheid nu een daling van het aantal gereden kilometers. “Op jaarbasis zijn het er dertien miljoen minder.” Daarbij gaat ze er wel vanuit dat meer mensen voor het openbaar vervoer of de fiets kiezen.

Sven Van Haezendonck

Tussen augustus en eind dit jaar voeren het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), beheerder van de weg, en de stad eenrichtingsverkeer in op de Mechelse vesten. Daar kwam de voorbije weken flink wat kritiek op. Leden van actiecomités vrezen dat bestuurders in de toekomst meer moeten omrijden en veel extra kilometers afleggen.

“De omwegen bedragen per auto enkele honderden meter tot vier à vijf kilometer in het slechtste geval. Samengeteld gaat het over enkele jaren over enkele miljoenen kilometers. Dat is slecht voor klimaat en milieu en voor de portemonnee van de Mechelaars”, zegt Carl Bols van Red de Vesten. Samen met de medestanders van het actiecomité Nekker-Noord en het burgerplatform Verbindend Mechelen was hij maandagavond tijdens de gemeenteraad opnieuw present als toeschouwer.

Weken geleden protesteerden Mechelaars een eerste keer tegen de plannen met de kleine ring. 

Weken geleden protesteerden Mechelaars een eerste keer tegen de plannen met de kleine ring. ©  Dirk Vertommen

Marc Hendrickx, fractieleider voor N-VA, had met steun van alle oppositiepartijen een verzoek ingediend. Hij vroeg om een berekening van de exacte cijfers. “De hele wereld streeft ernaar om het aantal autokilometers te verminderen en Mechelen zorgt voor een drastische toename”, zegt hij. Omdat de raadszitting opnieuw tamelijk laat uitliep, stemde Hendrickx erin toe om zijn vraag schriftelijk te beantwoorden.

Situatie anno 2030

Kort voor middernacht viel er al een persbericht van De Nieuwe Vesten binnen met een antwoord op de vragen van de oppositieleider. AWV en de stad lieten berekenen wat bij de invoering van eenrichtingsverkeer op jaarbasis het effect is op het aantal gereden kilometers. Het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken maakte die berekening: het vergeleek de verkeerssituatie zoals die vandaag is in 2030 met het scenario dat vandaag voorligt met eenrichtingsverkeer en flankerende maatregelen, maar dan ook anno 2030.

LEES OOK: Mechelse oppositie verrast over nieuwe cijfers voor vesten: “Dit wijst toch op enig kunst- en vliegwerk”

Het aantal kilometers dat auto’s en vrachtwagens op jaarbasis afleggen. 

Het aantal kilometers dat auto’s en vrachtwagens op jaarbasis afleggen. ©  Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken

“Op jaarbasis zien we dat het invoeren van eenrichtingsverkeer een afname van het aantal kilometers met 0,5% zal bewerkstelligen (auto’s en vrachtwagens opgeteld, red.). Ofwel een afname van dertien miljoen voertuigkilometers op een totaal van 2,5 miljard.” Die daling wordt wel mee verklaard door een zogenaamde modal shift. “De Nieuwe Vesten zorgen ervoor dat meer mensen de bus, de trein of de fiets gebruiken.”

Afname en toename verkeer

Volgens AWV en de stad verschaft de berekening bijkomende inzichten bij de slechtere cijfers vermeld in de startnota. Daaruit blijkt dat het verkeer tijdens het spitsuur zowel in het centrum als op de vesten afneemt, maar in de rest van Mechelen is er een toename van 440 tot 770 afgelegde kilometers. “Op een totaal van 200.000 kilometers gaat het over een toename van 0,3%.”

“Het verschil tussen deze cijfers ligt in de zone die in de berekening werd opgenomen. In de startnota hebben we alleen de effecten bekeken tijdens het drukste uur van de ochtend- en avondspits. En dit in en nabij het centrum van Mechelen, inclusief de R6 en de tangent. Dat gebied werd beperkt omwille van praktische haalbaarheid én om op detailniveau te kunnen beoordelen. Op dit niveau is een rapportering op jaarbasis onmogelijk. Ze zomaar vermenigvuldigen naar een jaartotaal is ook niet correct.”

Eén ding duidelijk: over de gereden kilometers op de vesten is het laatste woord nog niet gezegd.

LEES OOK:

Mechelen opent nieuwe tangent en Margaretatunnel op 27 juni: “We maken onze stad klaar voor de toekomst”

Hele dag door aanschuiven op Postzegellaan om richting tangent te rijden

MEER OVER Blikvangers Mechelen

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio