Buurtbewoners brachten hun boodschap in stilte.  

Buurtbewoners brachten hun boodschap in stilte.  © Marc Peeters

Stil protest op gemeenteraad: “Geen kerk en feestzaal op Trienenkant”

Westerlo -

Bewoners van Crilsplein in Westerlo hebben tijdens de gemeenteraad van maandagavond in stilte actie gevoerd om te eisen dat het schepencollege de aanvraag voor het afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van gemeenschapscentrum in hun buurt afwijst.

Marc Peeters

Een motie van Frans De Cock (Open & Positief Westerlo) om hier meteen duidelijkheid over te scheppen werd door de CD&V-meerderheid afgewimpeld. “Dat zou een procedurefout zijn, waar niemand beter van wordt”, meent burgemeester Van Hirtum.

De Evangelische Christenen willen via de bvba Aremos op het Crilsplein een gebouw neerpoten. Dat zou bestaan uit een ruimte voor de eredienst, een foyer en een ruimte voor kinderopvang. De buren zien dat om diverse redenen zoals verkeersoverlast en verstoren van de rust niet zitten. Tijdens het openbaar onderzoek werden tien schriftelijke en 94 digitale bezwaarschriften ingediend. Er zijn ook twee petitielijsten met respectievelijk 220 en 569 handtekeningen neergelegd.

Spandoek

Het schepencollege voegde het dossier toe aan de agenda van de gemeenteraad om de stand van zaken toe te lichten. Enkele tientallen buurtbewoners die de vergadering volgden, ontrolden een spandoek. Verbaal tussenbeide komen, is immers niet toegelaten. “We kunnen het vandaag evenwel niet hebben over de beslissing die we hierover straks gaan nemen”, temperde burgemeester Van Hirtum de verwachtingen. “De procedure moet zijn normaal verloop kennen.”

Wie goed luisterde kon hier en daar wel een hint opvangen. Zo is het advies van de brandweerzone Kempen negatief. En dat advies kan het schepencollege niet zomaar kan onder de mat vegen.

Het protest in de buurt wordt breed gedragen.

Het protest in de buurt wordt breed gedragen. © Marc Peeters

Een van de bezwaren van de buurtbewoners is dat aanvragers slechts vier eigen parkeerplaatsen plannen en dat er verder op het openbaar domein moet geparkeerd worden. Volgens de burgemeester was er tijdens de voorbesprekingen die er met de ontwikkelaars geweest zijn, steeds sprake van een twintigtal eigen parkeerplaatsen. “Maar in de effectieve aanvraag waren dat er inderdaad maar vier.”

Drie mogelijkheden

Het schepencollege is nu bezig om de verschillende adviezen en bezwaren te onderwerpen aan een legaliteitstoets en een opportuniteitstoets. Maar er is ook opnieuw contact geweest met de aanvragers. “Er zijn drie mogelijkheden”, weet Van Hirtum. “De aanvragers kunnen er gewoon mee doorgaan, ze kunnen het project volledig afblazen of ze kunnen het tijdelijk intrekken en aanpassingen doorvoeren. Op basis van die aanpassingen wordt dan bekeken of er nieuw openbaar onderzoek komt.”

De volgende weken moet er meer duidelijkheid komen. De Cock wilde daar niet op wachten en legde een motie ter stemming voor waarin de gemeenteraad het schepencollege oproept om de vergunningsaanvraag te weigeren. “Als burgemeester en schepenen die straks moeten beslissen, kunnen we die motie niet goedkeuren’, weet Van Hirtum. “Nu al afwijzen zou later juridisch tegen ons kunnen gebruikt worden. Dat moeten we vermijden.” N-VA steunde de motie van De Cock wel, maar dat was lang niet voldoende voor een meerderheid.

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio