Dirk Lippens en Filip Vangilbergen ruilen CD&V Brecht voor een eigen alternatief: Democraten Brecht.  

Dirk Lippens en Filip Vangilbergen ruilen CD&V Brecht voor een eigen alternatief: Democraten Brecht.  © Elke Lamens

Gewezen voorzitter verlaat CD&V Brecht na kwarteeuw en richt Democraten Brecht op: “Cordon sanitaire is ondemocratisch en moet stoppen”

Brecht -

Filip Vangilbergen (50) en Dirk Lippens (51) trekken in 2024 als Democraten Brecht naar de gemeenteraadsverkiezingen. De gewezen CD&V’ers richten een nieuwe lokale partij op als positief alternatief voor wie, net als zij, ontgoocheld is in de huidige politiek.

Elke Lamens

Met Democraten Brecht willen ze het debat rond het cordon sanitaire tegen Vlaams Belang en PVDA op gang trekken. “Voor ons is dat ondemocratisch en contraproductief, het ondermijnt de basisprincipes van onze democratie”, meent Vangilbergen die voorzitter is van de nieuwe politieke partij.

“Wij verzetten ons hier niet alleen tegen, maar beschouwen Vlaams Belang en PVDA als partijen met wie we ook bestuursakkoorden kunnen sluiten. De inhoud primeert op de automatische uitsluiting van partijen bij onze keuze van coalitiepartners.”

“Jammer genoeg houden zowel CD&V nationaal als Brecht vast aan dit cordon sanitaire en daarom nam ik eind december 2021 na 25 jaar ontslag uit de partij. Ik heb er nochtans veel aan te danken, het zijn nog steeds mijn vrienden, maar dit is een breekpunt.” Dirk Lippens die deze mening deelt, stapte in januari uit CD&V Brecht. Beiden zijn ook collega’s als federale ambtenaar.

Voor alle Vlamingen

Daarnaast profileert Democraten Brecht zich ook als een Vlaamse denktank. Om visie te ontwikkelen en acties te ondernemen. De rechtvaardige fiscaliteit of liever het gebrek daaraan, is een goed voorbeeld. “Hoe is het mogelijk dat het hele systeem van erfbelastingen en schenkingsrechten miljonairs en miljardairs toelaat om deze belasting te omzeilen? De middenklasse en de erfgenamen zonder kinderen blijven nog altijd de factuur betalen. Met een rechtvaardiger fiscaliteit kan er nochtans meer koopkracht komen voor iedereen”, vult Lippens aan.

Filip Vangilbergen schrijft al jaren over deze problematiek en stuurde hierover voorstellen aan CD&V-leiders. “Ik heb dat altijd gedaan vanuit mijn sociaal engagement. De regering Di Rupo (PS) aanvaardde mijn voorstel om villa’s in vennootschappen met vruchtgebruikconstructie zwaarder te belasten. Regering Michel veegde dit alweer van tafel”, weet de voorzitter. “CD&V is er nooit voor opgekomen. Met Democraten Brecht bezorg ik mijn voorstellen voortaan aan alle partijen.”

Dirk Lippens en Filip Vangilbergen willen met Democraten Brecht het debat over het cordon sanitaire op gang trekken.

Dirk Lippens en Filip Vangilbergen willen met Democraten Brecht het debat over het cordon sanitaire op gang trekken. © Elke Lamens

Voor alle Brechtenaren

Het is niet de bedoeling om een nieuwe nationale partij te stichten. “Die kiesdrempel halen we nooit, maar we willen Vlamingen die geïnteresseerd zijn in politiek, inzitten met de democratie en niet akkoord gaan met het cordon sanitaire wel stimuleren om ook in hun gemeente een Democraten-afdeling op te richten”.

Het bestuur van Democraten Brecht telt drie gewezen CD&V’ers, maar staat open voor alle Brechtenaren die dezelfde mening delen. Het is afwachten of er voldoende ruimte en draagkracht is voor een nieuwe partij. “Wij hielden zelf al een poll en tot onze verbazing is het ongenoegen groot tegen het cordon sanitaire dat is ingesteld door de klassieke partijen. Liefst 90% vindt dat dit moet stoppen. Voor ons is dat voldoende om hier voluit voor te gaan. We gaan gewoon ons ding doen zonder aan een hogere partijtop verantwoording te moeten afleggen.”

Gemeenteraadsverkiezingen

“Ons eerste doel is te kunnen deelnemen aan de verkiezingen in 2024”, stelt Vangilbergen die ook over de huidige kieswetgeving een stevige boom kan opzetten. “Lukt dat en zijn de resultaten goed, dan maken we nu al duidelijk dat we nooit een voorakkoord zullen ondertekenen. Dit is ook niet democratisch.”

Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen behaalde Filip Vangilbergen 310 voorkeurstemmen, de 29ste beste plaats voor Brecht. Vangilbergen staat dan ook al jaren bekend als een doorgewinterde CD&V’er. Hij zetelde tussen 2007 en 2021 in de gemeenteraad, OCMW-raad, was secretaris en van 2013 tot 2015 zelfs voorzitter van CD&V Brecht. In 2019 was hij voor drie jaar verkozen in het bijzonder comité van de sociale dienst.

www.democratenbrecht.vlaanderen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio