Toekomstbeeld van het gemeentehuis. 

Toekomstbeeld van het gemeentehuis. © rr

Bewoners Rozeneind kanten zich tegen plannen nieuw gemeentehuis

Kalmthout -

Kalmthout bouwt vanaf dit najaar aan een nieuw gemeentehuis en een aangepaste omgeving. Maar dat is niet naar de zin van een zestigtal bewoners van de wijk Rozeneind, die vlak achter het gemeentehuis ligt. Zij dienen een lijst bezwaren in.

De ontevreden groep buurtbewoners van het Rozeneind hebben op zich geen problemen met de komst van een nieuw gemeentehuis. Ze zijn het echter helemaal niet eens met de plannen van de gemeente en protesteren daartegen met een bezwaarschrift van een vijftal pagina’s. De buren hebben grote vragen bij onder meer de budgettering, de bebouwde oppervlakte, mogelijke PFAS-vervuiling aan de oude brandweerkazerne en het voornemen extra verkeer door hun wijk te sturen.

Luchtbeeld wijk Rozeneind.

Luchtbeeld wijk Rozeneind. © rr

Het nieuwe gemeentehuis aan het Kerkeneind moet er tegen 2025 staan. Het huidige kantoorgedeelte en de vlakbij gelegen oude brandweerkazerne gaan tegen de grond. Het oude deel van het gemeentehuis blijft wel behouden. De buren uit het Rozeneind vinden het niet kunnen dat de parking van het nieuwe gemeentehuis te bereiken is via het Rozeneind en sommen hun argumenten op in een persbericht.

“Twee jaar geleden werd ons nog voorgehouden dat de nieuwe parking aan de voorkant zou komen, nu blijkt dat niet het geval te zijn. Zo wordt alle verkeer door onze wijk gestuurd. Op termijn plant de gemeente ook een nieuw politiekantoor achter de brandweer. De verkeersdrukte neemt dus nog toe, zonder dat er eerst een mobiliteitsstudie is gemaakt en zonder de buurt te raadplegen. Bovendien duren de geplande werkzaamheden enkele jaren en wordt al dat werfverkeer ook nog eens door onze wijk geloodst.”

Zo moet hert worden.

Zo moet hert worden. © rr

Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) relativeert: “Verkaveling Rozeneind en het bijhorende wegentracé werd in 2014 al goedgekeurd. Het Rozeneind is zes meter breed en er is ook een dubbel fietspad van 2 meter. De brandweerwagens rijden uit via Rozeneind en Kerkeneind en dat verandert niet wanneer er een nieuw gemeentehuis komt. De brandweerlui rijden nu naar hun kazerne via de toegangsweg naast de oude kazerne. Ook dat blijft en zorgt niet voor extra verkeer.”

Dat de parking aan de achterkant van het nieuwe gemeentehuis komt, lijkt de burgemeester logisch. “Aan de voorkant komt een groen belevingsplein. Wie nu naar het gemeentehuis komt, parkeert zijn of haar wagen al achteraan. Ook dat gaat in de toekomst niet voor extra verkeer zorgen. Door corona is de digitale gemeentelijke dienstverlening sterk toegenomen en dat zorgt voor minder verkeer. Rozeneind telt drie doodlopende zijstraatjes, dus alleen wie daar moet zijn, gebruikt die. In heel de wijk is trouwens een zone 30.”

Politiekantoor

Jacobs vermoedt dat heel wat bezwaren zijn gegroeid omdat de buren niet over alle info beschikten. “Achter de brandweerkazerne plant de gemeente ook een nieuw politiekantoor. Wie vreest dat er daardoor meer verkeer door het Rozeneind komt, zit fout. Het politiekantoor wordt alleen bereikbaar langs een nieuw aan te leggen weg die begint aan de Foxemaatstraat. Er komt in het Rozeneind zelfs een knip, zodat zeker geen auto’s via het Rozeneind aan het politiekantoor geraken. Onze buren uit het Rozeneind gaan we opnieuw uitnodigen om de plannen te bekijken en om eventuele vraagtekens weg te nemen.” (evdw)

Er komt een nieuwe weg vanuit de Foxemaatstraat.

Er komt een nieuwe weg vanuit de Foxemaatstraat. ©  rr

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio