©  IMAGEGLOBE

Doorsneeloon in Vlaanderen bedraagt bijna 3.000 euro bruto: Limburgse arbeiders verdienen meer dan Antwerpse

Het doorsneeloon in Vlaanderen bedraagt net geen 3.000 euro bruto. Dat blijkt uit cijfers van loonberekenaar SD Worx. Door de hoge inflatie is het loon in de eerste drie maanden meer dan 100 euro gestegen.

debnBron: BELGA

Uit de cijfers van het hr-bedrijf blijkt dat het mediaanloon voor wie in Vlaanderen in de privésector voltijds werkt 2.985 euro bruto bedraagt: de helft van de werknemers verdient dus meer, de helft minder. In Wallonië is dat gemiddeld 2.767 euro, in Brussel is dat 3.322 euro. Het gaat om het bruto maandsalaris, dus zonder eindejaarspremie en vakantiegeld.

Mediaan brutosalaris maart 2022 voor de Belgische provincies. 

Mediaan brutosalaris maart 2022 voor de Belgische provincies. ©  SD Worx

Regionaal zijn er wel verschillen. Zo krijgt een arbeider in de provincie Antwerpen 2.738 euro bruto per maand terwijl een arbeider in Limburg 2.805 euro op de rekening krijgt. Voor een bediende zijn de verschillen groter. In Antwerpen verdient die 3.386 euro, in Brussel 3.911 euro.

Vergelijking van mediaanloon arbeider vs. bediende per provincie. 

Vergelijking van mediaanloon arbeider vs. bediende per provincie. ©  SD Worx

“Als je een uitvoerende functie hebt, vergelijk je best met gelijkaardige profielen, liefst in dezelfde sector en plaats van tewerkstelling. Limburg kent het hoogste mediaanloon en stelt een hoger aandeel arbeiders tewerk, dan bijvoorbeeld Brussel. Voor arbeiders kan het interessant zijn om naar die regio’s met veel industrie te kijken”, verduidelijkt Kim Van Houtven van SD Worx.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio