De politie en inspectiediensten vielen vrijdagavond binnen in vijftien handelszaken in Berlaar en Nijlen. 

De politie en inspectiediensten vielen vrijdagavond binnen in vijftien handelszaken in Berlaar en Nijlen. © Joren De Weerdt

Grootschalige controleactie in 15 eetgelegenheden: illegale werknemer probeert te vluchten en verwondt inspecteur

Berlaar, Nijlen -

De lokale politie Berlaar-Nijlen heeft vrijdagavond, samen met verschillende inspectiediensten, een grootschalige controleactie gehouden in eetgelegenheden op haar grondgebied. Daarbij deden ze niet minder dan zeven vaststellingen van zwartwerk. Eén man verbleef illegaal in het land en probeerde weg te vluchten. Daarbij verwondde hij bovendien één van de inspecteurs.

Theo Derkinderen

De multidisciplinaire actie kwam er nadat er vermoedens waren over wanpraktijken in de bedrijfsvoering van enkele handelszaken in Berlaar en Nijlen. “Het hoofddoel van de controle was nagaan of de betrokken handelszaken zich hielden aan de verschillende regelgevingen en zich al dan niet inlieten met illegale praktijken die de lokale economie konden ondermijnen of dat de handelszaak in kwestie voor overlast zorgde in de buurt”, zegt Sue Mutton van politiezone Berlaar-Nijlen.

Naast de lokale politie namen ook de RVA, de Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers, RSZ, FOD Economie, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Toezicht Sociale Wetten en het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum Antwerpen deel aan de actie. Vijftien handelszaken kregen de inspectiediensten over de vloer: zes in Berlaar en negen in Nijlen. Om te vermijden dat uitbaters snel gealarmeerd zouden worden en nog maatregelen konden treffen, gingen sommige acties simultaan door. Zeker als de handelszaken vlakbij mekaar lagen.

Zeven zwartwerkers

Alles samen konden de inspecteurs bijna dertig overtredingen vaststellen. “Negen keer werd een proces-verbaal opgesteld omdat er niet correcte prijsaanduidingen waren aangebracht, vier keer waren er inbreuken op de hygiëne en één handelszaak had zelfs niet eens een vergunning. Zeven mensen waren in het zwart aan het werk en zes keer bleken de wettelijke verplichtingen omtrent een website voor een handelszaak niet te zijn nageleefd. Daarnaast was er nog een inbreuk op de deeltijdse arbeid en vier op het vlak van sociale zekerheid.”

Vluchten

Maar daar stopte het niet. Bij twee handelszaken probeerden mensen tijdens de inval weg te vluchten. “In één van die zaken bleek een man aan het werk te zijn, hoewel hij illegaal in het land verbleef. Toen hij de vlucht probeerde te nemen, verwondde hij een medewerker van een inspectiedienst. In beide gevallen kon de politie de betrokkenen tegenhouden”, aldus nog Mutton.

Tegen de man die een inspecteur verwondde werd een proces-verbaal voor illegaal verblijf en slagen en verwondingen opgesteld. Hij is ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken.

De voorbije weken waren er ook al gelijkaardige acties op het grondgebied van de politiezone Bodukap. Ook daar hebben de diensten verschillende inbreuken vastgesteld.

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio